Rozklikávací rozpočet kraje i mapa dotací dostaly novou podobu

  16.5.2019
Rozklikávací rozpočet kraje i mapa dotací dostaly novou podobu

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rozklikávací rozpočet a mapu dotací, tedy aplikace, které umožňují vyhledávat podrobné informace o hospodaření kraje a jeho nakládání s finančními prostředky, provozuje již dva roky na svých internetových stránkách Zlínský kraj. Nyní připravil jejich inovaci.

„Mapu dotací i rozklikávací rozpočet jsme před dvěma lety spustili proto, abychom občanům dali možnost podívat se, jaké peníze a kam od nás putují, a tím přispěli k větší otevřenosti úřadu vůči veřejnosti," řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek s tím, že inovované verze aplikací jsou oproti těm dosavadním interaktivnější, přehlednější a celkově uživatelsky příjemnější.

Mapa dotací umožňuje dohledat každou korunu, kterou kraj poslal městům, obcím, zájmovým spolkům, podnikajícím fyzickým osobám i dalším subjektům. Do mapy nejsou zahrnuty prostředky, které kraj posílá svým příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem, stejně jako peníze z EU a státního rozpočtu, jež jsou účelově označeny. Zdrojem dat je vnitřní ekonomický systém kraje. Aktualizace probíhá jednou denně, nejnovější zobrazitelné údaje jsou tedy vždy z předchozího dne.

Rozklikávací rozpočet ukazuje v přehledné grafické i tabulkové podobě podrobné rozpočtové hospodaření kraje v jednotlivých letech. Je zde možno zobrazit výdaje a příjmy kraje podle jejich druhu a odvětví, a to včetně meziročního srovnání. Údaje jsou aktualizovány v termínech odpovídajících předávání finančního výkazu do Centrálního systému účetních informací státu (ve správě Ministerstva financí).

Autory obou aplikací i jejich inovovaných verzí jsou pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení podpory řízení Kanceláře ředitele.

Víte, že:

 • V roce 2018 činily příjmy Zlínského kraje 12,306 miliard korun a výdaje 12,080 miliard?
 • Kapitálové (investiční) výdaje Zlínského kraje dosáhly v roce 2018 celkem 1,551 miliardy, což bylo o 619 milionů více než v roce 2017?
 • Zlínský kraj poskytl v roce 2018 ze svého rozpočtu dotace v celkové výši 210,968 milionu korun, což bylo o 46 milionů více než v roce 2017?
 • Více než polovina rozpočtových výdajů Zlínského kraje v roce 2018 směřovala do oblasti vzdělávání a školských služeb? (Kraj je zřizovatelem celkem 99 škol a školských zařízení).
 • Na bezpečnost silničního provozu vynaložil Zlínský kraj v roce 2018 celkově 3,579 milionu korun, tedy čtyřikrát více než v roce 2015?
 • Činnost muzeí a galerií podpořil v roce 2018 Zlínský kraj částkou 152 milionů korun?
 • Na ochranu ovzduší a klimatu putovalo z rozpočtu Zlínského kraje v letech 2016–2018 celkem 278 milionů korun?

Zdroj: Rozklikávací rozpočet a Mapa dotací Zlínského kraje

Zpracoval: Jan Vandík

16. 5. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz  

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap