Rozdíl mezi nařízeními a obecně závaznými vyhláškami

V praxi dochází k časté chybovosti a neznalosti základních rozdílů mezi Nařízením obce a Obecně závaznou vyhláškou.

Rozdíl je dán již v ústavním zakotvení (právním základu) – Nařízení jsou upravena čl. 79 odst. 3. Ústavy, Obecně závazné vyhlášky čl. 104 odst. 3 Ústavy.

Nařízení mohou orgány územní samosprávy vydávat vždy jen na základě a v mezích konkrétního zákona, za předpokladu jeho výslovného zákonného zmocnění. Nařízení mají povahu prováděcích právních předpisů k zákonům. Vydání nařízení má charakter výkonu státní správy, nikoli samosprávy. Nejedná se o samostatné (autonomní) rozhodování orgánu obce, ale o jednání, které je podmíněno konkrétním zákonným zmocněním a jen v jeho rámci se obsah předpisu může pohybovat.

Obecně závazné vyhlášky mohou obce vydávat v mezích celé své zákonem stanovené působnosti. Vychází z Ústavou či zákonem garantované autonomie, pravomoci upravovat určité otázky. K vydání obecně závazné vyhlášky není třeba zvláštního zákonné delegace (zmocnění). Pro obce často není zřejmé, co ještě spadá do samostatné působnosti. Aby nedocházelo k praxi nezákonných OZV, v praxi se do zákonů dává „zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky. Nejde o zmocnění, ale spíše o konkretizaci, výslovné rozšíření možnosti realizace samostatné působnosti prostřednictvím místní právní úpravy.

Z pohledu adresáta normy se může jevit, že není rozdíl mezi nařízením a obecně závaznou vyhláškou, normotvůrce (obec vydávající právní předpis) by měla tyto rozdíly znát.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap