Rok zpoždění Integrované dopravy Zlínského kraje má na svědomí BusLine LK, od 1. ledna 2021 začínáme

  6.8.2020
Rok zpoždění Integrované dopravy Zlínského kraje má na svědomí BusLine LK, od 1. ledna 2021 začínáme

ZLÍNSKÝ KRAJ – O aktuálním stavu příprav Integrované dopravy Zlínského kraje (ID ZK), o problémech, které kraji způsobila dopravní společnost BusLine LK, i o tom, kolik finančních prostředků míří do obnovy a údržby krajské silniční sítě, jsme si povídali s Pavlem Botkem, náměstkem hejtmana Zlínského kraje pro oblast dopravy.

Pane náměstku, v červnu krajští zastupitelé neschválili dodatky ke smlouvám, na jejichž základě měla krajská organizace Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED ZK) poskytnout dodavatelům potřebné peníze na nákup softwaru, karet či odbavovacího zařízení nezbytného ke spuštění Integrované dopravy Zlínského kraje od 1. ledna 2021. Co to pro kraj znamená?

Ani na vteřinu nepřemýšlíme o tom, že by Integrovaná doprava Zlínského kraje neměla být od 1. ledna 2021 spuštěna. Je to naše povinnost, směřují k tomu uzavřené smlouvy s dopravci i dalšími dodavateli. Pro nás to znamená pouze zdržení v přípravě ID ZK. Budeme mít například méně času na zavedení zkušebního provozu odbavovacích zařízení, odzkoušení webových stránek, e-shopu. Jde však jen o měsíc a půl, není to tedy fatální skluz a já jsem přesvědčen, že se s tím úspěšně vyrovnáme. Zejména tedy zaměstnanci společnosti KOVED ZK, což je krajská organizace, která je naší nejdůležitější a nepostradatelnou řídicí jednotkou při přípravě ID ZK.

Kvůli schválení potřebného dodatku se zastupitelé ještě sejdou v srpnu…

Na srpnové zastupitelstvo, které bude tento bod znovu projednávat, máme všechny materiály podrobně rozpracované a vysvětlené do detailu. Je potřeba si uvědomit, že máme podepsány desetileté smlouvy s dopravci za nemalé peníze. Kdybychom museli jít do nějakého dalšího provizoria, bylo by to extrémně drahé a zároveň obrovská komplikace pro kraj, dopravce, ale zejména pak pro naše občany cestující veřejnou dopravou. A to, myslím, nikdo z nás nechce. Mám za to, že do veřejné dopravy politikaření nepatří. Pevně tedy věřím, že na základě věcných argumentů zastupitelé dodatek smlouvy s potřebným navýšením financí pro KOVED ZK schválí.

Jak daleko je v současné době příprava ID ZK?

Především bych chtěl zdůraznit, že jsme u nás v kraji mohli mít integrovanou dopravu již od 1. ledna letošního roku. Že tomu tak není, má na svědomí společnost BusLine LK, která vloni na jaře podáním námitky zablokovala u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) naši velkou veřejnou zakázku na linkové autobusové dopravce, aniž se přitom této soutěže zúčastnila. Byť nakonec ÚOHS opakovaně potvrdil, že jsme v soutěži na autobusové dopravce nepochybili, nabrala kvůli námitce i následným dalším účelovým průtahům ze strany BusLine LK soutěž téměř roční zpoždění a my jsme tak museli přistoupit k odkladu spuštění ID ZK o jeden rok. Je zarážející, že legislativa našeho státu umožňuje, aby firma, která se soutěže vůbec neúčastní, měla možnost takto zásadně nabourat její průběh. Dalším smutným paradoxem je, že během současného ročního provizoria působí společnost BusLine LK jako subdodavatel dopravce, který pro nás zajišťuje linkovou dopravu na Zlínsku a Vsetínsku, a my s tím jako objednatel nemáme možnost nic dělat.

Cestující se často ptají, jak to bude dál s platností dopravních karet (elektronických peněženek)?

Od 1. ledna příštího roku přestanou se spuštěním ID ZK platit stávající elektronické karty dopravců a začne fungovat jedna univerzální karta pro celý kraj, kterou si bude možné pořídit před koncem letošního roku, ještě před spuštěním ID ZK.  Doporučuji občanům, aby sledovali webové stránky www.id-zk.cz, kde budou průběžně zveřejňovány aktuální informace. Důležité novinky navíc nově přináší i facebooková stránka Integrovaná doprava Zlínského kraje, kterou jsme nedávno spustili.

Je už známo, jak se bude nová dopravní karta jmenovat?

V současné době hledáme pro novou kartu název. Zapojit se se svými nápady mohou i občané, nejlepší návrhy odměníme atraktivními cenami. Více informací je možno najít na již zmíněných webových i facebookových stránkách ID ZK.

Přesuňme se nyní od tematiky veřejné dopravy do oblasti silničního hospodářství, kterou má Zlínský kraj rovněž na starost, protože je vlastníkem a správcem 1 767 kilometrů silnic II. a III. třídy. Co je v této oblasti nového?

Dobrou zprávou je, že ze Státního fondu dopravní infrastruktury máme zanedlouho obdržet 127 milionů korun. Jde o významnou finanční injekci pro silnice ve Zlínském kraji, kterou řidiči určitě poznají, protože z této sumy hodláme ještě letos využít 77 milionů na celkem 8 rekonstrukcí silnic II. a III. třídy a 50 milionů na plošné obnovy povrchů vozovek, konkrétně na 16 silničních úseků o celkové délce téměř 16 kilometrů. Navíc pro příští rok máme pro naši krajskou silniční síť přislíbeno dalších více než 300 milionů korun z eurofondů. Tady už netrpělivě očekáváme vyhlášení výzvy k podání potřebných žádostí. Projekty na zužitkování těchto finančních prostředků máme připraveny.

Kolik peněz investoval letos do krajské silniční sítě Zlínský kraj přímo ze svého rozpočtu?

Přímo z našich prostředků realizujeme v letošním roce celkem 10 dopravních staveb v hodnotě téměř 150 milionů korun.

 

6. 8. 2020

Zpracoval: Jan Vandík

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap