Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa

Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa

Operační program:        

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa:

Dobrý správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl:   

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Období realizace:

03/2022 – 06/2023

Celkové předpokládané náklady:

31 546 000 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje (předpokládané):

23 351 000 Kč vč. DPH

Financování (předpoklad):

Evropský fond pro regionální rozvoj: 19 848 000 Kč (85 %)

Státní rozpočet: 1 168 000 Kč (5%)

Vlastní zdroje žadatele:  10 530 000 Kč (10 %)

Stručný obsah:

Druhá etapa projektu Revitalizace Baťova mrakodrapu bude zaměřena na revitalizaci vnějších částí budovy, které v současnosti vykazují havarijní stav.

Jedná se o tyto části:

 1. Revitalizace poruch fasády, tj. obnova břízolitových omítek a cihelných pásků:

bude provedena vysprávka ploch břízolitové omítky včetně obnovení dilatací sloupů a vysprávka cihelných pásků, kdy budou poškozené cihelné pásky nahrazeny novými.

 1. Obnova hydroizolace a oplechování střech:

stavebními pracemi dojde k revitalizaci ukončení střešní konstrukce v 16. a 17. podlaží objektu, k obnově hydroizolační funkce střechy a dále k obnově hydroizolační funkce střechy nad 2. podlažím.

 1. Revitalizace konstrukce pojízdné lávky a stožárů, včetně statického dozajištění lávky z hlediska BOZP:

bude provedena revize pojízdné lávky a stožárů. Proběhne důkladná kontrola ocelové konstrukce dráhy, ocelové kolejnice s konzolí. Bude provedeno dovaření kolejnice v místě napojení kolejnice a nosnou konzoli. Proběhne kontrola svarů, kdy stávající svary budou dovařeny. Celá konstrukce bude očištěna a natřena antikorozním nátěrem.

 1. Doplnění okenních folií na okna jižní a zapadni fasády budovy:
 • okenní fólie budou aplikovány na okna jižní a západní fasády. Jejich aplikací dojde ke snížení spotřeby energií na chlazení interiérů v letním období. Zlepší se tak obecně vnitřní mikroklima kanceláří a prodlouží i životnost interiérového vybavení tohoto památkového objektu.

Aktivity projektu:

Za hlavní aktivity projektu jsou považovány především stavební práce:

1. revitalizace poruch fasády;

2. Obnova hydroizolace a oplechování střechy;

3. revitalizace konstrukce pojízdné lávky a oplechování střechy;

4. doplnění okenních fólií.

 

Za vedlejší aktivity projektu jsou následně považovány všechny další aktivity, které souvisí s

realizací projektu. Především se jedná o:

 • vypracování odborného posudku;
 • vypracování projektových dokumentací;
 • inženýrskou činnost;
 • autorský dozor;
 • zpracování studie proveditelnosti;
 • administrace výběrových řízení;
 • technický dozor investora, BOZP;
 • publicitu projektu.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je druhá etapa revitalizace Baťova mrakodrapu spočívající ve vytvoření podmínek pro zachování a obnovu této unikátní budovy, v posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví prostřednictvím stavebních úprav objektu a ve výsledku v zefektivnění prezentace kulturní památky ve městě Zlín. Realizací předkládaného projektu bude naplněn specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Cílové skupiny:

Návštěvníci a občané

Aktuální stav:

Projekt je připravován pro podání žádosti o podporu (dotaci) do 41. výzvy s názvem „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Integrované projekty IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území)“, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předpokládaný termín podání žádosti o dotaci je prosinec 2021.

Kontaktní osoba:

Bc. Sabina Kadlčíková, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 782, e-mail: sabina.kadlcikova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 18.11.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap