Rejstřík svazků obcí

Krajský úřad Zlínského kraje s účinností od 1. 1. 2014 vede v souladu s § 49 – 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rejstřík svazků obcí, do něhož se zapisují dobrovolné svazky obcí (mnohé z nich označované jako mikroregiony) se sídlem ve Zlínském kraji.

Rejstřík svazků obcí je krajským úřadem veden v přenesené působnosti a je rejstříkem veřejným.Krajský úřad zpracovává výpisy z rejstříku svazků obcí, a to na základě písemné žádosti. Žadatel o výpis uhradí 15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za každou i započatou stránku - správní poplatek je stanoven položkou 3 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 V příloze tohoto článku naleznete:
- aktuální přehled evidovaných dobrovolných svazků obcí;
- přehled právní úpravy, postupy provádění zápisů a výmazů z rejstříku.

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o obcích, občanský zákoník, a ani jiný obecně platný právní předpis neukládá dobrovolným svazkům obcí povinnost oznamovat jakoukoliv změnu údajů, nemusí tento rejstřík obsahovat aktuální údaje. 

Celorepubliková databáze mikroregionů je zveřejněna na stránkách Ústavu územního rozvoje.

Dobrovolné svazky obcí

Základní informace. více »

Seznam dobrovolných svazků obcí

Přehled dobrovolných svazků obcí se sídlem ve Zlínském kraji. více »

Sbírka listin

Sbírka listin Rejstříku svazků obcí vedeného Zlínským krajem. více »

Likvidace, výzvy věřitelům

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap