Rejstřík svazků obcí

Krajský úřad Zlínského kraje s účinností od 1. 1. 2014 vede v souladu s § 49 – 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rejstřík svazků obcí, do něhož se zapisují dobrovolné svazky obcí (mnohé z nich označované jako mikroregiony) se sídlem ve Zlínském kraji.

Rejstřík svazků obcí je krajským úřadem veden v přenesené působnosti a je rejstříkem veřejným.Krajský úřad zpracovává výpisy z rejstříku svazků obcí, a to na základě písemné žádosti. Žadatel o výpis uhradí 15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za každou i započatou stránku - správní poplatek je stanoven položkou 3 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 V příloze tohoto článku naleznete:
- aktuální přehled evidovaných dobrovolných svazků obcí;
- přehled právní úpravy, postupy provádění zápisů a výmazů z rejstříku.

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o obcích, občanský zákoník, a ani jiný obecně platný právní předpis neukládá dobrovolným svazkům obcí povinnost oznamovat jakoukoliv změnu údajů, nemusí tento rejstřík obsahovat aktuální údaje. 

Dobrovolné svazky obcí

Základní informace. více »

Seznam dobrovolných svazků obcí

Přehled dobrovolných svazků obcí se sídlem ve Zlínském kraji. více »

Sbírka listin

Sbírka listin Rejstříku svazků obcí vedeného Zlínským krajem. více »

Likvidace, výzvy věřitelům
aktualizováno: 3.8.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap