Registrace poskytovatelů sociálních služeb

Zásadní změny v agendě registrací poskytovatelů sociálních služeb

Změnou zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů dochází od 1.1.2014 k následujícím zásadním změnám v agendě registrací:

  • při žádosti o registraci se dokládá čestné prohlášení dle § 79 odst. 1 písm. g) zákona o sociálních službách, jde-li o žadatele, na kterého se vztahuje insolveční zákon č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • mění se lhůta pro písemné oznámení změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí,
  • neoznámení změny v zákonem stanovené lhůtě je správní delikt, za který se uloží pokuta do výše 10.000 Kč,
  • oznámení změn údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci, se oznamuje formou písemné žádostí o změnu registrace.

Registrující orgán vydá rozhodnutí o změně registrace. Poskytovatel provede změny až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.

V souvislosti se změnou vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, dochází od 1.1.2014 ke změně úhrad za poskytování sociálních služeb.

Informace k registracím poskytovatelů sociálních služeb
Kontrola registračních podmínek
Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Dana Samiecová

Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb

Tel.: 577 043 324

E-mail: dana.samiecova@kr-zlinsky.cz

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Žáčková

Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb

Tel.: 577 043 332

E-mail: lenka.zackova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap