Regionální stálá konference

V programovém období 2014 – 2020 si EU klade nové cíle. Patří k nim rovněž koordinace intervencí (např. projektů či integrovaných plánů) v území tak, aby reagovaly na místní potřeby. Regionální stálé konference vznikají proto, aby koordinovaly spolupráci v rámci konkrétních krajů, ale také aby zajistily přenos požadavků a potřeb na národní úroveň.

Regionální stálá konference ve Zlínském kraji (RSK ZK) je dobrovolným uskupením partnerů, kteří se podílejí na rozvojových aktivitách. Je založena a řízena na principu partnerství a účastní se jí zástupci veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů. Zapojeny jsou i subjekty reprezentující občanskou společnost.

RSK ZK sehrává nejvýznamnější roli v oblasti plánování, koordinace a iniciace podpory rozvojových aktivit, její aktivity jsou dále zaměřeny rovněž k tématům komunikace, vyhodnocování a propagace.

Regionální stálá konference

.pdf Seznam členů RSK_29-10-2019 220,85 kB
.pdf Statut RSK 332,5 kB
.pdf Jednací řád RSK 184,27 kB

Pracovní skupina Vzdělávání

.pdf Seznam členů PSV 584,11 kB

Pracovní skupina pro oblast cestovního ruchu

.pdf Seznam členů PSCR 330,4 kB

Pracovní skupina pro absorpční kapacitu území

.pdf Seznam členů PSABK 245,35 kB
Plán práce RSK ZK
Zápisy z jednání Regionální stálé konference
Prezentace RSK ZK
Semináře RSK ZK
Regionální akční plán Zlínského kraje
Zápisy z jednání PSAK
Prezentace PSAK
Zápisy z jednání PSV
Prezentace PSV
Zápisy z jednání PSCR

Publikace

.pdf Narodní dotační zdroje 2019 5948,14 kB
.pdf Pozvánka na seminář - Úspora energií v bytových domech IROP - 21.3.2019 a 22.3.2019 607,09 kB
.pdf Pozvánka na seminář - Nová zelená úsporám, 14.11. 2018 258,99 kB
.pdf Pozvánka na seminář - Boj se suchem a Nová zelená úsporám, Dešťovka - 26.6.2018 154,79 kB
.pdf Pozvánka na seminář - Nová zelená úsporám, Dešťovka - 26.6. 2018 193,67 kB
.pdf Komunitarni programy 8445,81 kB

Rámec pro investice do infrastruktury IROP ZK

.pdf Rámec pro investice do infrastruktury RSK ZK 2020-02-14 1226,45 kB

Projednání návrhu vymezení území a žadatele MAP v RSK ZK Formulář pro žadatele MAP

.pdf 2018-04-19 Aktualizace - Stanovisko RSK ZK - vymezení MAP v ZK 175,9 kB

Informace k  projektu  Zajištění financování chodu Regionální stálé konference Zlínského kraje v letech 2018-19

 Realizace všech aktivit Sekretariátu Regionální stálé konference Zlínského kraje probíhá v rámci projektu "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2018-2019", který je financován z Operačního programu technická pomoc pod registračním číslem CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000111.

 Cílem realizace projektu je zajištění chodu Regionální stálé konference ve Zlínském kraji. Žadatelem o dotaci je Zlínský kraj, projekt nemá partnera a jeho realizace probíhá od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2019.

 Předpokládaný finanční rámec projektu je 4 601 000 Kč. Projekt je 100% financován z OPTP, 85% podíl je zajištěn z Kohezního fondu a 15 % ze státního rozpočtu.

 Všeobecný cíl projektu:

  - zajištění činnosti Regionální stálé konference ve Zlínském kraji v letech 2018-2019

 Specifické cíle projektu:

  - organizační zajištění RSK ZK a jejich pracovních skupin, případně dalších jednání či seminářů s přímou vazbou na činnost RSK ZK danou statutem RSK,

 - příprava odborných materiálů pro činnost RSK ZK a jejich pracovních skupin.

 Cílové skupiny projektu:

  - členové Regionální stálé konference Zlínského kraje,

  - členové pracovních skupin při Regionální stálé konferenci Zlínského kraje,

  -pracovníci sekretariátu Regionální stálé konference Zlínského kraje.

 Zveřejněno 30. 4. 2018

 

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap