Regionální stálá konference (2021-2027)

Realizace všech aktivit Sekretariátu Regionální stálé konference Zlínského kraje probíhá v rámci projektu "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2020-2021", který je financován z Operačního programu technická pomoc pod registračním číslem CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000220.

Cílem realizace projektu je zajištění chodu Regionální stálé konference ve Zlínském kraji. Žadatelem o dotaci je Zlínský kraj, projekt nemá partnera a jeho realizace probíhá od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021.

Předpokládaný finanční rámec projektu je 4.691.504,- Kč. Projekt je 100% financován z OPTP, 85% podíl je zajištěn z Kohezního fondu a 15 % ze státního rozpočtu.

Regionální stálá konference Zlínského kraje se podílí na implementaci územní dimenze a naplňování akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (a Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+). RSK ZK je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů oblasti místního a regionálního rozvoje, které je zastoupené představiteli členských institucí včetně orgánů veřejné správy.

RSK ZK byla ustavena k 8.12.2014 na základě schváleného Národního dokumentu k územní dimenzi a rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj , kterým byl schválen Statut a Jednací řád Regionální a Národní stálé konference. Potřeba zřízení Sekretariátu RSK ZK vyplývá z rozhodnutí RSK ZK ze dne 8. 12. 2014, usnesení č. 06/RSKZK01/14. Na základě tohoto stanoviska je činnost sekretariátu zajištěna Odborem strategického rozvoje kraje.

Realizace projektu navazuje na předchozí projekty Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2016-2017 a 2018-2019.

Regionální stálá konference Zlínského kraje
Pracovní skupina Vzdělávání
Pracovní skupina pro oblast cestovního ruchu
Pracovní skupina pro absorpční kapacitu území
Pracovní skupina Smart Region
aktualizováno: 30.7.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap