Regionální poradenské centrum SK-CZ

Operační program: Interreg V-A SK-CZ

Prioritní osa: 3. Rozvoj místních iniciativ -  3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Cíl projektu: Hlavním cílem tohoto projektu je prostřednictvím spolupráce Zlínského kraje a Trenčianského samosprávného kraje napomáhat při rozvoji přeshraniční spolupráce.

Vedoucí partner: Trenčiansky samosprávny kraj

Hlavní přeshraniční partner: Zlínský kraj

Období realizace:  1. 9. 2017 – 31. 8. 2022

Rozpočet projektu: 243 618 EUR (celkový rozpočet pro oba projektové partnery)

Stručný popis projektu: Záměrem projektu je vytvoření Regionálních poradenských center v sídle Trenčianského samosprávného kraje a Zlínského kraje, jejichž cílem bude vzájemnou spoluprací zajistit zvýšení kvality předkládaných projektových žádostí, zvýšení kvality implementace projektů, podpora vytvoření a udržení trvalých partnerství v příhraničních regionech. Tento cíl bude dosažen poradensko-konzultační činností, získáváním nových potenciálních žadatelů a vytvořením nových partnerství. Projektové aktivity budou oslovovat všechny skupiny oprávněné v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Projektové aktivity budou zasahovat především na území Trenčianského samosprávného kraje a Zlínského kraje s možností zapojení partnerů i z dalších krajů oprávněného území.

Kontakt:

Mgr. Tereza Změlíková, tel: 577 043 832, tereza.zmelikova@kr-zlinsky.cz

Karel Unzeitlich, DiS., tel: 577 043 781, email: karel.unzeitlich@kr-zlinsky.cz 

aktuální informace pro subjekty ze Zlínského kraje jsou pravidelně zveřejňovány zde:  https://www.kr-zlinsky.cz/interreg-v-a-slovenska-republika-ceska-republika-cl-3528.html

aktualizováno: 8.11.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap