Reakce hejtmana Jiřího Čunka na nepravdivé vyjádření ministra vnitra Hamáčka ze dne 28.2.2020

  5.3.2020
Reakce hejtmana Jiřího Čunka na nepravdivé vyjádření ministra vnitra Hamáčka ze dne 28.2.2020

Vážený pane ministře,

seznámil jsem se s Vaší odpovědí ze dne 28.2.2020 na můj otevřený dopis ve věci posuzování zákonnosti rozhodování Zlínského kraje o investičním záměru výstavby nové nemocnice dne 16.12.2019. Pane ministře, musím konstatovat, že Vaše vyjádření je nepravdivé. Použil bych slovo lživé, ale chápu, že z Vaší úrovně jste si mnohé skutečnosti nezjistil a proto Vám je rád poskytnu.

1) V dopisu ze dne 28.2.2020 tvrdíte, že prověřování nebylo  zahájeno  na základě vlastní iniciativy Ministerstva vnitra, ale je reakcí na desítky podnětů a podání obdržených v uplynulém období. O tom, že to není pravda, svědčí, že váš odbor založil spis  sp. zn. MV-182168/ODK-2019 již dne 17.12.2019, kde je pod pořadovým číslem 1. vložena listina, označená jako „Informace pro pana ministra“, kde je výslovně uvedeno, že Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly prověřuje  na základě informací z médií způsob, jímž zastupitelstvo Zlínského kraje projednalo výstavbu nové krajské nemocnice. Totéž nám sdělili dopisem č.j. MV ČR, odboru veřejné správy , dozoru a kontroly č.j. MV-182169-2/ODK-2019 ze dne 18.12.2019. Ze spisu také zjistíte, že jednotlivé podněty občanů dorazily na ministerstvo mnohem později. Musím pochválit pracovníky vašeho odboru, že vše vedou velmi pečlivě.

Pane ministře, do lidské řeči přeloženo. Když zastupitelstvo 16.12.2019 zcela zákonně rozhodlo o výstavbě nové nemocnice, volali Vám vaši vyděšení sociální demokraté o pomoc a netajili se tím. Vládli totiž v našem kraji od roku 2008, kdy správně rozhodli, že zahájí rekonstrukci KNTB a dokončí ji do 25 let. Do roku 2017 stavbu nezahájili, ačkoliv na ni měli stavební povolení od roku 2011. Nemohli totiž. Přivedli nemocnici na hranici konkurzu, který museli odvrátit v roce 2013 za pomoci kraje a do konce svého mandátu v roce 2016 to nebyli schopni odpracovat. Proto nemohou strávit, že jiní věci řeší.

2) Napadáte mě, že osobně politicky ovlivňuji řešení této věci, vykonávám nátlak na úřední osoby a ovlivňuji úřední postup ministerstva při výkonu dozoru nad krajskou samosprávou, čímž zpochybňuji samotný systém dozoru nad rozhodováním krajů v samostatné působnosti. Nic z toho není pravda, což jistě potvrdí vaši kompetentní úředníci, protože s žádným z nich jsem osobně nekomunikoval, vyjma korespondence zaslané Vám a v kopii jim. Pokud tedy někomu něco vytýkám, pak jste to Vy, jako politický reprezentant a představitel tohoto ministerstva, který se však nemůže ohánět a skrývat za štít úřední osoby.

Vážený pane ministře, ještě jednou Vás žádám, nechte prosím rozhodovat nezávisle a nestranně své úředníky, kteří Vám jasně již v první informaci ze 17.12.2019 na str. 3 sdělili, že rozhodnutí zastupitelstva není nezákonné.

Pro Vaši úplnou informaci výše zmiňované dokumenty přikládám.

 

S pozdravem

 

Jiří Čunek
Hejtman Zlínského kraje

 

Přílohy:

Příloha č. 1  Informace pro pana ministra  (3 listy)

Příloha č. 2  Obsah spisu č.j. MV-182169-2/ODK-2019  (2 listy)

Příloha č. 3  Dopis č.j. MV ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly č.j. MV-182169-2/ODK-2019                   ze dne 18.12.2019

 

Dokumenty ke stažení

.pdf Dopis_MV_04032020_KUZL18167_2020 84,62 kB
.pdf Příloha č. 3_Dopis MV ČR ze dne 18_12_2020 109,67 kB
.pdf Příloha č. 2__Obsah spisu MV_182169_2_ODK_2019_KUZL18167_2020 146,1 kB
.pdf Příloha č. 1_Informace pro pana ministra_KUZL18167_2020 255,63 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap