Radní se seznámili s výsledky projektu „Společná cesta k novému domovu“

  3.5.2021
Radní se seznámili s výsledky projektu „Společná cesta k novému domovu“

ZLÍNSKÝ KRAJ – S výsledky ukončeného projektu „Společná cesta k novému domovu“ se seznámili krajští radní, kterým byla předložena závěrečná zpráva příspěvkových organizací Sociální služby Vsetín a Sociální služby Uherské Hradiště. Projekt probíhal v období od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2019 a byl financován z Evropského fondu regionálního rozvoje - operačního programu INTERREG V-A SK-CZ.

„Cílem projektu bylo díky přeshraniční spolupráci s Trenčínským krajem přispět k zabezpečení kvalitních sociálních služeb poskytovaných na komunitní úrovni a podpořit plynulý přechod od ústavní péče o nesoběstačné osoby k péči, která umožní jejich setrvání v přirozeném prostředí.  Prostřednictvím společných projektových aktivit, výměnou zkušeností, společným vzděláváním a propagací práv osob se zdravotním postižením projekt přispěl k prohloubení povědomí o potřebách a právech osob se zdravotním postižením a k odstranění bariér v procesu deinstitucionalizace,“ informovala statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.

Vedoucím partnerem projektu byl Trenčianský samosprávný kraj, hlavním přeshraničním partnerem příspěvková organizace Zlínského kraje Sociální služby Vsetín a dalším partnerem projektu byla příspěvková organizace Sociální služby Uherské Hradiště.

 

Zpracovala: Adéla Čuříková

3. 5. 2021

 

 

 

Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap