Radní schválili nová pravidla pro řízení projektu Strategické průmyslové zóny Holešov

  13.2.2018
Radní schválili nová pravidla pro řízení projektu Strategické průmyslové zóny Holešov

ZLÍNSKÝ KRAJ – Nová pravidla pro řízení projektu Strategické průmyslové zóny Holešov schválila Rada Zlínského kraje. Tento krok navazuje na organizační a personální změny uskutečněné v loňském roce.

„Nově schválená pravidla přispějí k efektivnějšímu řízení tohoto projektu, ke snížení jeho administrativní zátěže a zároveň také k lepší spolupráci odpovědných subjektů při jeho realizaci,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

V nových pravidlech jsou Garant projektu a členové Řídícího výboru i Projektového týmu nově definování pouze funkčním zařazením, bez uvedení konkrétních jmen. Garantem projektu tak je stanoven hejtman Zlínského kraje a Řídící výbor povede náměstek hejtmana pro strategický rozvoj. Řídící výbor je vrcholovým orgánem projektu, který určuje strategii pro jeho další pokračování. Členy výboru jsou kromě náměstka hejtmana pro strategický rozvoj ustanoveni také náměstek hejtmana pro finance, rozpočet a majetek, za krajský úřad jsou to vedoucí odboru investic společně s vedoucím odboru strategického rozvoje kraje a posledním členem je vedoucí projektového týmu, kterým je předseda představenstva společnosti Industry servis ZK. Podle nových pravidel se sníží četnost pravidelných jednání Řídícího výboru. Ta budou probíhat zpravidla jednou měsíčně, častěji pouze v případě potřeby.

Projektový tým, obdobně jak dříve, budou tvořit členové Řídícího výboru a vedoucí dotčených odborů krajského úřadu. Projektový tým je místem pro vzájemné sdílení informací, koordinaci a zajištění úkolů napříč dotčenými odbory a orgány Zlínského kraje. Vyjadřuje se k významným novým skutečnostem a rizikům týkajícím se projektu. Rovněž jednání projektového týmu budou probíhat méně často, zpravidla dvakrát ročně.

Nově se také ruší pracovní skupina specialistů krajského úřadu, která byla stanovena v dřívějších pravidlech, protože díky převedení projektu na odbor investic krajského úřadu už této skupiny není zapotřebí.

Projekt Strategické průmyslové zóny Holešov je zaměřen zejména na přípravu a výstavbu infrastruktury v zóně, propagační a realitní marketing, obsazování zóny, řešení majetkoprávních vztahů a také na správu a údržbu majetku.

Zpracoval: Jan Vandík

13. 2. 2018

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje 
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.