Radní schválili investiční záměry v dopravě za více než 360 milionů korun

  24.2.2015

ZLÍNSKÝ KRAJ – 159,720 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury
a 211 milionů z Regionálního operačního programu Střední Morava jsou investice, které na svém pondělním jednání schválila Rada Zlínského kraje do rozvoje dopravy.

„Pro letošní rok máme vytipováno celkem 30 investičních akcí na silničních komunikacích ve vlastnictví kraje, které bychom chtěli opravit nebo zmodernizovat. Jedná se však zatím o první předvýběr, ze kterého teprve vznikne konečný seznam,“ sdělil Jaroslav Kučera, krajský radní pro oblast dopravy. Peníze jsou určeny na opravy, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje.  Konečný výčet akcí, včetně návrhu financování, bude znám na začátku dubna tohoto roku.

Přehled vytipovaných investičních akcí v roce 2015 s možností financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Akce - SFDI

Délka úseku v m

Předpokládané stavební náklady v Kč  (vč. DPH)

Silnice III/4942: Újezd u VK, mostní objekt

50

5 837 000,00

Silnice II/490: Zlín - Kostelec, most 490-011

62

5 605 941,00

Silnice II/489: Držková , most 489-009

20

3 450 000,00

Silnic III/4957: Boršice, most 4956-2

10

4 700 000,00

Silnice III/4349: Záříčí, most ev. č. 4349-2

56

5 776 056,00

Silnice III/49026: Březůvky, mostní objekt

23

4 850 000,00

Silnice III/49016: Zlín, ul. Gahurova

400

10 000 000,00

Silnice II/490: Uherský Brod - Nivnice

3 800

19 000 000,00

Silnice II/436: Chropyně - Kyselovice

3 400

15 000 000,00

Silnice II/481: Velké Karlovice

2 000

10 000 000,00

Silnice II/492: Luhačovice

700

8 000 000,00

Silnice II/490: Rymice - hr.kr.ZL/OK

4 000

16 500 000,00

Silnice III/4932: Loučka - Haluzice

3 600

19 500 000,00

Silnice III/49010: Tučapy - Prusinovice, opěrná zeď

62

5 080 390,00

Silnice III/05016: Popovice

552

4 000 000,00

Silnice III/46811: Rožnov p/R, ul. Palackého

141

5 763 000,00

Silnice III/4223: Břestek

492

7 138 906,00

Silnice II/490, III/49023: Doubravy

190

3 000 000,00

Silnice III/49516: Bojkovice

520

3 000 000,00

Silnice II/491, III/4893: Slušovice - Hrobice

1 102

6 000 000,00

Silnice II/495: Záhorovice

1 700

9 500 000,00

Silnice II/489, III/49016: Lukov

500

2 000 000,00

Silnice III/4976: Oldřichovice – Salaš

1 700

6 000 000,00

Silnice III/05736, III/05737: Vsetín

1 300

5 000 000,00

Silnice II/432: Těšánky – Roštín

2 400

7 000 000,00

Silnice III/05726: Valašská Bystřice

2 000

7 000 000,00

Silnice II/429: Koryčany – hr. kraje

900

3 000 000,00

Silnice III/4991: Ostrožská Lhota - hr. kraje

1 900

5 000 000,00

Silnice III/43230: Koryčany – hr. kraje

4 200

12 000 000,00

Silnice III/49026: Biskupice

413

4 500 000,00

Celkem

38 193

223 201 293,00


Šest nových investičních záměrů v oblasti dopravy schválila krajská rada. Celkové náklady na jejich realizaci dosáhnou v souhrnu 211 milionů korun. Čtyři záměry budou spolufinancovány z Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP SM).

„Schválené investiční akce spočívající v rekonstrukci či stavební úpravě silnic a mostů ve vlastnictví Zlínského kraje. Realizovány budou v souběhu a v koordinaci s obcemi. Všechny významně přispějí nejen k většímu komfortu motoristů, ale také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve zrekonstruovaných úsecích,“ uvedl Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje pro oblast dopravy.

Přehled schválených investičních záměrů financovaných z ROP Střední Morava:

Rekonstrukce silnice II/432 v úsecích od křižovatky se silnicí I/50 po začátek obce Střílky a od konce obce Střílky po křižovatku se silnicí III/43231 v délce úpravy 4,553 km. Obec Střílky plánuje na rok 2017 rekonstrukci kanalizace v obci, proto silnice na území obce není součástí této stavby. Při rekonstrukci dojde k úpravě napojení místních a účelových komunikací a úpravě nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, včetně odvodnění. Stavební úpravy silnice budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách vozovky, se zachováním provozu pro všechna vozidla bez omezení. Celkové náklady: 28,635 milionu korun (spolufinancování z ROP SM).

Rekonstrukce silnic III/4222 a III/42821, v celkové délce cca 557 m, které jsou po vybudování nové splaškové kanalizace v obci Tupesy v nevyhovujícím až havarijním technickém stavu, nemají jednotné parametry. Celková nerovnost povrchu a lokální deformace celé konstrukce vozovky negativně ovlivňují bezpečnost silničního provozu, proto je třeba přistoupit co nejdříve k rekonstrukci. Součástí akce je vybudování opěrné železobetonové zdi, na konci úseku silnice III/42821 (ve směru na obec Zlechov). Část opěrné zdi bude financovat obec Tupesy. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky, každá silnice bude realizována vždy samostatně, aby mohla být již rekonstruovaná silnice využívána pro objízdnou trasu. Objízdná trasa bude vedena po silnicích III. třídy, a to III/4224 a následně již po rekonstruované silnici III/42821. Celkové náklady: 18,687 milionu korun.

Rekonstrukce silnice II/428 v obci Počenice, která je v havarijním stavu, což má dopad na bezpečnost a plynulost silniční dopravy a mostu (evidenční číslo 428-010) přes potok Tištínka, který je také velmi špatný, jak z hlediska únosnosti, tak i bezpečnosti silničního provozu. Hrozí reálné nebezpečí havárie mostního objektu a následné uzavření komunikace pro veškerý provoz. Součástí akce je stavba části nově budované jednotné kanalizace, která odvádí mj. také srážkové vody z povrchu silnice II/428 a je rovněž v havarijním stavu. Celkové náklady: 48,550 milionu korun.

Rekonstrukcesilnice II/490 ve Fryštáku, včetně mostu (evidenční číslo 490-010), v celkové délce 859 m, jež je v nevyhovujícím stavu, což má dopad na bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Cílem je homogenizace povrchu a šířky vozovky a snížení hladiny hluku od projíždějících motorových vozidel. Součástí akce je také úprava odvodnění komunikace. Stavba bude prováděna za částečné uzavírky silnice po polovinách šířky vozovky. Rekonstrukce mostu bude prováděna za jeho úplné uzavírky. Objízdná trasa povede po silnicích II. a III. třídy a po místních komunikacích ve vlastnictví města. Celkové náklady: 19,335 milionu korun (spolufinancování z ROP SM).

Stavební úprava silnice II/432 v obci Šelešovice a v jejím okolí, o celkové délce 2,4 km, konkrétně v úseku od začátku obce až po křižovatku se silnicí III/43224 vedoucí do obce Soběsuky. Součástí stavby v průjezdních úsecích obcí Šelešovice a Olšina bude stavební úprava odvodnění, úprava stávajícího zastávkového pruhu linkové osobní dopravy, stavební úprava mostů (evidenční čísla 432-011 a 432-012), úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, zpevnění krajnic, doplnění bezpečnostních zařízení, osazení směrových sloupků a obnova a doplnění svislého i vodorovného dopravního značení. Realizace stavby v tomto úseku bude probíhat za částečné uzavírky, po polovinách vozovky, doprava pro vozidla nad 7,5 t bude vedena po objízdné trase. Předmětem stavby bude také stavební úprava silnice v místě železničního přejezdu jeho okolí a s ní spojená úprava křižovatky se silnicí III/43224, úprava napojení sjezdu, obnova odvodnění, doplnění bezpečnostních zařízení a obnova a doplnění svislého i vodorovného dopravního značení. Stavební úpravy silnice v této části stavby budou probíhat za úplné uzavírky. Doprava bude během realizace stavby vedena po objízdné trase. Celkové náklady: 32,093 milionu korun (spolufinancování z ROP SM).

Rekonstrukce silnice č. III/50736 v obci Nedašova Lhota v celkové délce 1,917 km. Silnice je v havarijním stavu. V rámci stavby bude provedena šířková úprava silnice, výměna konstrukce vozovky a obnova funkčnosti odvodnění silnice. Součástí stavby je i částečná rekonstrukce mostů (evidenční čísla 50736-9, 50736-10 a 50736-11), napojení místních komunikací a instalace dopravního značení. Celkové náklady: 63,668 milionu korun (spolufinancování z ROP SM).

V letech 2007–2015 bylo do krajských silnic investováno 3,5 miliardy korun. Z toho 2,5 miliardy bylo financováno z evropských zdrojů, resp. z Regionálního operačního programu Střední Morava. V průběhu těchto let bylo ve Zlínském kraji zrekonstruováno 132,5 km silnic, 42 mostů a byly vybudovány 2 nové silniční úseky – jihovýchodní obchvat Holešova a silnice II/497 Šarovy, Březolupy.

 

Zpracoval: Jan Vandík 

24. 2. 2015

Další informace:

Renata Škrobálková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz


Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.