Radní schválili dva nové investiční záměry v dopravě

  8.7.2019
Radní schválili dva nové investiční záměry v dopravě

ZLÍNSKÝ KRAJ – Dvě stavební akce na krajské silniční síti za celkem 33 milionů korun schválili radní Zlínského kraje. Jde o rekonstrukci silnice v Sazovicích a přestavbu propustku na nový most v Mikulůvce.

„Zahájeny by měly být během měsíce srpna. Jejich realizace přispěje nejen k vyššímu komfortu pro řidiče, ale také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu," sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Silnice III/43829: Sazovice

Půjde o stavební úpravu silnice v celkové délce 1 588 metrů v průjezdním úseku obce Sazovice. Vyměněny zde budou krytové vrstvy vozovky a provedeny lokální vysprávky. Součástí stavby bude obnova odvodnění vozovky, vybudování dešťových vpustí s přípojkami do stávající kanalizace a obnova jednoho propustku. Obnoveno bude také vodorovné a svislé dopravní značení. Současně s touto stavbou bude obec Sazovice realizovat související stavební úpravy připojení místních komunikací, sjezdů k sousedním nemovitostem a doplnění chodníkových ploch. Celkové náklady: 24,852 milionu korun, předpokládaný termín realizace: srpen 2019 – červen 2020.

Silnice III/05724: Mikulůvka, mostní objekt

Předmětem stavby bude kompletní přestavba havarijního propustku na nový most, který je součástí silnice III/05724 v obci Mikulůvka. Propustek zde převádí silnici přes levostranný přítok říčky Mikulůvky. Stávající propustek i lávka pro pěší budou odstraněny a na jejich místě se vybuduje nový mostní objekt včetně chodníku. Na mostě bude osazeno oboustranné ocelové zábradlí. Obec Mikulůvka zde bude souběžně provádět stavbu navazujícího chodníku a úpravu napojení místních komunikací. Celkové náklady: 7,981 milionu korun, předpokládaný termín realizace: srpen 2019 – listopad 2019.

Zpracoval: Jan Vandík

8. 7. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap