Radní schválili dalších 65 milionů pro pět nových investičních záměrů v oblasti dopravy

  9.7.2018
Radní schválili dalších 65 milionů pro pět nových investičních záměrů v oblasti dopravy

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem pět nových investičních záměrů schválila na svém pondělním jednání Rada Zlínského kraje. Jde o investiční akce za více než 65 milionů korun na silnicích II. a III. třídy, které má kraj ve svém vlastnictví.

„Všechny tyto akce by měly být zahájeny v letních měsících. Přispějí nejen k vyššímu komfortu pro řidiče v řešených úsecích, ale také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Silnice III/05726: Valašská Bystřice, mostní objekt

Zde bude provedena kompletní přestavba propustku, včetně stavební úpravy navazujících částí silnice č. III/05726, a to v celkové délce 88 metrů. Stávající propustek je v havarijním stavu a nemá dostatečnou kapacitu. Součástí akce bude zpevnění dna potoka pod mostem a přilehlých svahů. Stavba bude probíhat za nepřerušeného provozu. Doprava bude vedena po provizorní komunikaci, provoz bude řízen semafory. Předpokládaný termín realizace: červenec 2018 – červen 2019. Celkové náklady: 10,259 milionu korun. 

Silnice II/490: Uherský Brod, Újezdec, opěrná zeď

Předmětem akce je výstavba nové opěrné zdi o délce 80 metrů v místní části Uherského Brodu Újezdec, která naváže na stávající zrekonstruovanou železobetonovou opěrnou zeď, nacházející se ve směru na Polichno vlevo, v prostoru mezi silnicí č. II/490 a železniční tratí. Součástí akce bude instalace silničního svodidla, úprava svahů, zřízení odvodňovacího příkopu mezi novou opěrnou zdí a železniční tratí a obnovení stávajícího odvodňovacího příkopu. Stavební práce budou prováděny z přilehlé poloviny vozovky, silniční provoz bude řízen semafory. Předpokládaný termín realizace: září 2018 – únor 2019. Celkové náklady: 4,390 milionu korun.

Silnice III/4867: Vigantice

Jedná se o rekonstrukci silnice č. III/4867 v obci Vigantice, v délce 2,304 kilometru. Šířka vozovky bude sjednocena na 6,5 metru, ve směrových obloucích bude provedeno rozšíření. Budou realizovány nezbytné stavební úpravy silničních propustků a zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, nacházejících se v tomto úseku. Souběžně bude probíhat akce obce Vigantice zahrnující stavební úpravy a budování nových chodníků podél silnice, rekonstrukci stávajících nástupišť autobusových zastávek, vybudování nástupišť nových, stavební úpravy připojení stávajících sjezdů na silnici a instalace nového veřejného osvětlení v místech pro přecházení chodců. Předpokládaný termín realizace: srpen 2018 – říjen 2019. Celkové náklady: 18,2 milionu korun.

Silnice II/438: Hlinsko pod Hostýnem – Dobrotice

Zde budou realizovány údržbové práce v celkové délce 3,073 kilometru. Provede se celoplošná stavební úprava povrchu vozovky, částečně výměnou krytových vrstev a částečně recyklací krytových vrstev za horka technologií Remix plus. Součástí stavby budou úpravy zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, provedení lokálních vysprávek, stavební úpravy sjezdů, výškové úpravy dešťových vpustí i poklopů šachet a obnovení vodorovného dopravního značení. Práce budou probíhat za částečných uzavírek, během nichž bude doprava řízena semafory. Předpokládaný termín realizace: červenec 2018 – prosinec 2018. Celkové náklady: 19,486 milionu korun.

Silnice II/493: Pozlovice – Petrůvka

V tomto úseku bude opravena vozovka v délce 1,950 kilometru, budou zde vyměněna svodidla a směrové sloupky, obnoveno vodorovné dopravní značení a ve dvousetmetrovém úseku provedena protismyková vrstva. Stavební práce budou realizovány po polovinách vozovky. Doprava bude vedena kyvadlově, provoz bude řízen semafory. Předpokládaný termín realizace: červenec 2018 – prosinec 2018. Celkové náklady: 13,005 milionu korun.

Zpracoval: Jan Vandík

9. 7. 2018

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.