Radní Michaela Blahová informovala zastupitele o probíhajících jednáních se starosty obcí, cení si jejich zájmu

  11.9.2019
Radní Michaela Blahová informovala zastupitele o probíhajících jednáních se starosty obcí, cení si jejich zájmu

ZLÍN – Na pondělním jednání Zastupitelstva Zlínského kraje, kde zastupitelé většinově schválili aktualizaci Akčního plánu sociálních služeb pro období 2019-2020, informovala radní Michaela Blahová zodpovědná za resort sociálních věcí také o tom, že se uskutečnilo již 7 z celkem 13 naplánovaných jednání se zástupci obcí ohledně možnosti převodu stávajících krajských zařízení – domovů pro seniory.

„Stále probíhá sběr informací, kde si vyjasňujeme postoj obcí k možnosti převodu. Cílem je lepší provázanost s místem, kde jsou služby poskytovány a kde lidé žijí. Kvalitu a kapacitu služeb v žádném případě neohrožujeme,“ zdůraznila radní Michaela Blahová.

„Velmi si vážím toho, že většina starostů v místech, kde se již uskutečnila naše setkání, projevila živý zájem a považovali tato jednání za důležité z hlediska větší vzájemné informovanosti a provázanosti všech, kdo se v regionu podílející na poskytování sociálních služeb. Cením si toho, že starostové chápou nutnost reagovat na změny, protože oblast sociálních služeb je proměnlivá tak, jak se průběžně mění potřeby lidí a poptávka po konkrétních službách ve všech částech regionu,“ dodala radní.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

 

11. 9. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap