Radní Kašný si prohlédl obnovu Jurkovičovy Křížové cesty, které se ujali Vojtěch a Passionaria Paříkovi

  4.9.2019
Radní Kašný si prohlédl obnovu Jurkovičovy Křížové cesty, které se ujali Vojtěch a Passionaria Paříkovi

ZLÍNSKÝ KRAJ - Radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport Miroslav Kašný se ve čtvrtek 29. srpna setkal na pracovní schůzce s akad. sochaři, manžely Vojtěchem a Passionariou Paříkovými na Svatém Hostýně. Cílem jeho cesty byla prohlídka a diskuse nad JURKOVIČOVOU KŘÍŽOVOU CESTOU a KERAMICKOU ŘEZANOU MOZAIKOU JANO KÖHLERA. V současné době zde akademičtí sochaři provádějí ZLACENÍ STŘEDNÍ ČÁSTI TRIPTYCHU X. zastavení této křížové cesty – Svlékání roucha.

Jurkovičova Křížová cesta s Köhlerovými keramickými mozaikami patří mezi skvosty uměleckořemeslné tvorby na Moravě v období první poloviny 20. století a patří mezi světový unikát.

Ve stejné době vznikala Slovanská epopej Alfonse Muchy či dílo Františka Kupky. Její originální výraz a hluboká symbolika, kdy do dvanácti zastavení (počítáme pouze ta, na nichž Jano Köhler spolupracoval), jsou kromě pašijových událostí nenásilně včleněny i drobné odkazy na mnohá další místa z Nového zákona.

Vnímavým divákům nabízí velmi silný prožitek, který umocňuje hlavní poselství tohoto díla, připomínku umučení Ježíše Krista. Umělecký výraz a kvalita snese srovnání s Picassovou Guernicou anebo dílem Andyho Warhola.

Byl natočen také film "Jano Köhler", který mapuje šestiletý proces restaurování 597 kachlů mozaiky. Ten obdržel v loňském roce Hlavní cenu na Mezinárodním filmovém festivalu MUSAIONfilm v Uherském Brodu.

V rámci víceleté obnovy svatohostýnské Křížové cesty dochází u části zastavení k obnově unikátních mozaikových výjevů předsazením tzv. druhého originálu. Technika je naprosto neobvyklá. Původní téměř stoletá mozaika je dnešními technologiemi už neopravitelnou, a proto je před ni předsazena speciální konstrukce s kopií - přesně zpracovaným mozaikovým obrazem, jehož zhotovení se ujali akademičtí sochaři, manželé Vojtěch a Passionaria Paříkovi.

Ti právě dokončují rekonstrukci X. zastavení. Při jejich práci je navštívil radní Miroslav Kašný spolu s vedoucí odboru kultury a památkové péče Romanou Habartovou s vedoucí oddělení památkové péče Alenou Pospíšilovou. Vojtěch a Passionaria Paříkovi je seznámili s technikou zlacení svatozáře hlavy Ježíše Krista, popsali použité materiály a vyzdvihli jejich vhodnost pro exteriér. Právě v případě Svatého Hostýna se jedná o velmi náročné klimatické podmínky. I proto je práce na této památce náročná, ale výsledek stojí za to - svatozář na rekonstruovaných obrazech a jejich celkové barevné zpracování přitahuje pozornost návštěvníků.

Radní Kašný tak potvrdil slova akademiků: „Máte pravdu, při naší nedávné návštěvě jsem se s rodinou přesvědčil, že opravdu na vzdálenost více než půl kilometru oči návštěvníka zvláštně zaujme svítící bod v krajině Hostýna. První zastavení tak přímo přitahuje diváka z dálky."  Vojtech Pařík doplnil, že zlacená svatozář reflektuje světlo oblohy a výrazně jej vyzařuje.

Radní Kašný se s restaurátory věnoval další etapě obnovy a restaurování křížové cesty jako celku. „Vzhledem k tomu, že jednotlivé keramické mozaiky vykazují lokální poškození a původní zlato na ostatních unikátních keramických mozaikách je téměř zničené, bude nutné pokračovat na obnově dalších devíti keramických mozaik," uvedl Miroslav Kašný.

Pokud se to úspěchem v dotačních výzvách podaří, díky obnově zlacení vznikne důležitý prvek, který propojí všechna zastavení v jeden celek.

Během diskuse se k uvedeným osobnostem připojili P. Ing. Josef Stuchlý, M.A., superior, duchovní správce a rektor baziliky, P. Ing. Jiří Šolc, SJ a Petr Janek, technický administrátor, kteří se společně shodli na nezbytnosti udržování dobrého stavebně technického stavu všech Jurkovičových zastavení Křížové cesty (či Jurkovičových kapliček), aby nedocházelo k zatékání či jinému poškozování mozaiky.

Radní Kašný hledá nyní cestu pro komplexní přístup k nezbytné obnově a dodal: „Každý návštěvník na vlastní oči vidí při sledování tohoto provedení druhého originálu v autorství akademiků Paříkových, jak je důležité dodržet při této umělecké práci nejmenší detaily s milimetrovou šperkařskou precizností. V kontrastu s hrubým režným zdivem kamene a s okolní přírodou vyniká toto unikátní dílo naplno svou myšlenkovou silou. Každému citlivému divákovi je tu dán prostor k vlastním meditacím."

4. 9. 2019

Zpracovala PhDr. Romana Habartová

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

sv-hostyn-29-8-2019-img-20190829-130340--9-.jpg
sv-hostyn-29-8-2019-img-20190829-130340--11-.jpg
sv-hostyn-29-8-2019-img-20190829-130340--14-.jpg
sv-hostyn-29-8-2019-img-20190829-130340--18-.jpg
sv-hostyn-29-8-2019-img-20190829-130340--22-.jpg
sv-hostyn-29-8-2019-img-20190829-130340--24-.jpg
sv-hostyn-29-8-2019-img-20190829-130340--25-.jpg
sv-hostyn-29-8-2019-img-20190829-130340--27-.jpg
sv-hostyn-29-8-2019-img-20190829-130340--28-.jpg
sv-hostyn-29-8-2019-img-20190829-130340--30-.jpg
sv-hostyn-29-8-2019-img-20190829-130340--37-.jpg
sv-hostyn-29-8-2019-img-20190829-130340--42-.jpg
sv-hostyn-29-8-2019-img-20190829-130340--43-.jpg
sv-hostyn-29-8-2019-img-20190829-130340--44-.jpg
sv-hostyn-29-8-2019-img-20190829-130340--45-.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap