Rada schválila uzavření nových smluv s dopravci na železnici

  14.3.2019
Rada schválila uzavření nových smluv s dopravci na železnici

ZLÍNSKÝ KRAJ – Uzavření smluv se společnostmi České dráhy a ARRIVA vlaky, které budou od 15. prosince letošního roku zajišťovat veřejnou drážní dopravu ve Zlínském kraji, schválili krajští radní. Tento záměr již v lednu posvětilo krajské zastupitelstvo a podpis smluv proběhne v pátek 15. března.

„Nové smlouvy zohledňují navýšení objednávaných vlakových kilometrů o 34 % ročně oproti současnému stavu. Věříme, že posílení nabídky vlakových spojů přispěje k zastavení negativního trendu úbytku cestujících a přilákání cestujících nových,“ uvedl Pavel Botek, náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za oblast dopravy, a dále dodal: „Vzhledem k časové náročnosti veřejné soutěže jsme zvolili formu přímého zadání, což nám umožňuje platná legislativa. Po dobu několika měsíců jsme jednali se čtyřmi dopravci. Smlouvy jsme se nakonec rozhodli uzavřít se společnostmi České dráhy a ARRIVA vlaky, které pro jednotlivé provozní soubory předložily nejnižší nabídkové ceny a zároveň splnily námi stanovené standardy a požadavky, co do kvality vozidel i kvality poskytovaných služeb ve vlacích, stanicích a zastávkách.“

Zatímco České dráhy budou na základě nových smluv zajištovat dopravu na linkách v rámci provozních souborů A a C, společnost ARRIVA vlaky na linkách spadajících pod provozní soubor B (podrobné informace viz níže).

O výběru provozovatele linek v rámci provozního souboru D (linky Kroměříž – Zborovice a Kojetín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm) prozatím nebylo definitivně rozhodnuto. Ostatní výkony (trati 280 Olomouc/Přerov – Vsetín a 340 Brno – Uherské Hradiště) budou podle mezikrajské smlouvy provozovány Olomouckým respektive Jihomoravským krajem.

„V průběhu jednoho a půl až dvou let vyhodnotí kraj nový model veřejné dopravy. Ve smlouvách s dopravci si nechává možnost redukovat nebo navyšovat objednaný rozsah dopravy až o 25 % v každém z provozních souborů,“ dodává Pavel Botek.

Základní smluvní období u provozních souborů A a C je pouze čtyřleté s ohledem na předpokládané dokončení elektrifikace trati Otrokovice – Vizovice. Po spuštění elektrického provozu by se měly tyto soubory náležitě upravit a vysoutěžit nové smlouvy.

Provozní soubor A (nezávislá trakce)
linky Otrokovice – Zlín – Vizovice, Kroměříž – Zlín – Vizovice, Veselí nad Moravou – Otrokovice – Zlín, Přerov – Zlín

Dopravce: České dráhy a.s.
Doba trvání: 2019 – 2023 (4 roky)      
Roční výkon: 811 497 vlkm (z toho pro území Zlínského kraje 775 390 vlkm)

Provozní soubor B (nezávislá trakce)
linky Rožnov pod Radhoštěm – Vsetín – Bylnice, Vsetín – Velké Karlovice, Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Bylnice, Uherský Brod/Újezdec – Luhačovice

Dopravce: ARRIVA vlaky s.r.o. 
Doba trvání: 2019 – 2029 (10 let)       
Roční výkon: 1 869 282 vlkm (z toho pro území Zlínského kraje 1 859 583 vlkm)

Provozní soubor C (závislá trakce) 
linka Přerov – Břeclav

Dopravce: České dráhy a.s. 
Doba trvání: 2019 – 2023 (4 roky)      
Roční výkon: 1 023 581 vlkm (z toho pro území Zlínského kraje 843 167 vlkm)

Pozn.: vlkm = vlakový kilometr

Zpracoval: Jan Vandík

14. 3. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz                                     

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.