Rada schválila silniční stavby za více než 20 milionů korun

  17.2.2020
Rada schválila silniční stavby za více než 20 milionů korun

ZLÍNSKÝ KRAJ – Tři nové investiční záměry v oblasti dopravy schválila na svém pondělním jednání Rada Zlínského kraje. Jde o akce za více než 21 milionů korun na silnicích II. a III. třídy, které má kraj ve svém vlastnictví.

„Tyto akce přispějí nejen k vyššímu komfortu pro řidiče v řešených úsecích, ale také ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek s tím, že realizaci staveb bude zajišťovat Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), příspěvková organizace kraje. „U všech staveb se předpokládá zahájení i ukončení ještě v letošním roce,“ informoval Bronislav Malý, ředitel ŘSZK.

Schválené investiční záměry

Silnice II/428: Lutopecny, most 428-012

Stavba řeší odstranění stávajícího silničního mostu, který je ve velmi špatném stavu, a rekonstrukci souvisejícího úseku silnice. Most bude, s ohledem na jeho oboustranné zatrubnění, nahrazen železobetonovými rourami napojenými na stávající kanalizaci. Nevyhovující most tedy bude nahrazen novým trubním propustkem. Celkové náklady: 4,228 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: květen – listopad 2020.

Silnice III/43826: Ludslavice II

Půjde o stavební úpravu silnice v průjezdním úseku obce Ludslavice, v celkové délce 125 metrů. Součástí stavby bude levostranná zastávka v jízdním pruhu, pravostranný zastávkový pruh osobní linkové dopravy, vodorovné a svislé dopravní značení. Zároveň zde budou probíhat stavební práce realizované obcí – stavební úprava chodníků a sjezdů, připojení účelových komunikací, vybudování parkoviště u hřbitova a přeložka veřejného osvětlení. Celkové náklady: 5,086 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben – listopad 2020.

Silnice III/490: Kaňovice, most 490-022

Jedná se o rekonstrukci silničního mostu přes Černý potok, včetně navazujících úseků komunikace v délce 60 metrů. Součástí akce bude i odstranění naplavenin pod mostem a předláždění porušených částí kamennou dlažbou. Celkové náklady: 12,170 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: květen – prosinec 2020.

17. 2. 2020

Zpracoval: Jan Vandík

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz             

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap