Rada projednala Plán rozvoje Zlínského kraje pro příští rok

  19.11.2013

ZLÍNSKÝ KRAJ – Plán rozvoje Zlínského kraje pro rok 2014 projednali na svém zasedání krajští radní a doporučili jej schválit krajským zastupitelům. Tento dokument představuje každoročně sestavovaný ucelený přehled rozvojových aktivit, prostřednictvím kterých jsou naplňovány koncepční dokumenty Zlínského kraje.

Plán rozvoje konkrétně navazuje na dva základní strategické dokumenty Zlínského kraje, a sice na Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009–2020 a z ní vyplývající Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013–2016. Základní strukturu dokumentu tvoří textová a tabulková část popisující vyhodnocení aktivit z hlediska naplňování cílů a úkolů definovaných ve výše uvedených strategických dokumentech. Návrhy aktivit vycházejí z podnětů jednotlivých odborů Krajského úřadu Zlínského kraje.

Plán rozvoje Zlínského kraje pro příští rok obsahuje celkem 92 rozvojových aktivit v celkové výši 1,04 miliardy korun. Ty jsou rozděleny do čtyř pilířů (Konkurenceschopná ekonomika, Úspěšná společnost, Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova, Atraktivní region). Důležitá přitom je jejich vzájemná provázanost, která má vést ke zvýšení konkurenceschopnosti celé regionální ekonomiky, ať už se jedná o aktivity na podporu podnikového sektoru, aplikace poznatků vědy a výzkumu, rozvoje lidských zdrojů, dopravní infrastruktury, cestovního ruchu nebo životního prostředí.

Mezi nejvýznamnější aktivity budou v roce 2014 patřit projekty zaměřené na modernizaci sociálních a zdravotnických zařízení ve Zlínském kraji. Z dalších významných lze zmínit například projekt z oblasti školství, jehož cílem je podpora přírodovědného a technického vzdělávání na vybraných středních a základních školách v kraji.

 

Zpracoval: Jan Vandík

19. 11. 2013

Další informace:

Sýkorová Dvorníková Gabriela                        
tisková mluvčí                                                            
Krajský úřad Zlínského kraje                                       
577 043 190, 731 555 161                                            

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.