Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje

Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje (dále jen RHSD ZK) byla ustavena 19. 3. 2002 jako dobrovolný dohodovací a iniciativní orgán odborů, zaměstnavatelů a veřejné správy pro tripartitní vyjednávání. Cílem RHSD ZK dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD ZK umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje.

Nejvyšším orgánem RHSD ZK je plenární schůze, která je tvořena vždy sedmičlennou delegací jednotlivých partnerů, kterými jsou:

  • veřejná správa
  • Českomoravská konfederace odborových svazů
  • Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy

V případě delegace Zlínského kraje jmenuje členy delegace Rada Zlínského kraje.

Výkonným orgánem RHSD ZK je předsednictvo, tvořené předsedou a dvěma místopředsedy. Předsednictvo je jmenováno rozhodnutím plenární schůze.

Statut
Jednací řád

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.