Rada

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon. Radu tvoří 9 členů - hejtman, statutární náměstek hejtmana, 2 náměstci hejtmana a další členové rady. Schůze rady jsou ze zákona neveřejné a s hlasem poradním se jich účastní ředitel krajského úřadu.

Členové rady
Termíny zasedání
Výpisy usnesení
Jednací řád rady
Komise rady
Programové prohlášení Rady Zlínského kraje pro volební období 2016-2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap