Působnost obecního úřadu s rozšířenou působností

Obecní úřady s rozšířenou působností (obecní úřady III. typu) vykonávají sociální práci v oblasti hmotné nouze a v oblasti nepříznivé sociální situace a sociálního vyloučení. 

Sociální vyloučení – vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Nepříznivá sociální situace – oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu:

 • věku (senioři, kteří žijí osaměle - nemají rodinné příslušníky nebo žijí na samotách nebo na územích, která nejsou pokryta terénními službami),
 • nepříznivého zdravotního stavu (osoby se zdravotním postižením – tělesným, smyslovým, mentálním, osoby s duševním onemocněním),
 • pro krizovou sociální situaci (dlouhodobá nezaměstnanost, úmrtí nebo těžká nemoc v rodině, dítě s postižením v rodině),
 • životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností (alkoholová a drogová závislost, patologické hráčství, osoby vykonávající placené sexuální služby, osoby před zbavením způsobilosti k právním úkonům, osoby bez přístřeší),
 • sociálně znevýhodňující prostředí (jedinci nebo rodiny s nižšími příjmy, nižší úrovní vzdělání, více ohrožení nezaměstnaností),
 • ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo z jiných závažných důvodů (oběti domácího násilí, trestné činnosti, organizovaného zločinu, agresivního chování druhé osoby).

 

Ve Zlínském kraji jsou tyto obecní úřady obcí s rozšířenou působností:

 • Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137,  768 81;  www.mubph.cz
 • Městský úřad Holešov, Masarykova 628,  769 01;  www.holesov.cz
 • Městský úřad Kroměříž, Velké náměstí 115/1,  767 01;  www.kromeriz.cz
 • Městský úřad Luhačovice, Náměstí 28. Října 543,  763 26;  www.luhacovice.cz
 • Městský úřad Otrokovice, Náměstí 3. Května 1341,  765 02;  www.otrokovice.cz
 • Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128,  756 61;  www.roznov.cz
 • Městský úřad Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100,  688 01;  uherskybrod.cz
 • Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19,  686 01;  www.uherske-hradiste.cz
 • Městský úřad Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189,  766 01;  www.valasskeklobouky.cz
 • Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221,  757 01;  www.valasskemezirici.cz
 • Městský úřad Vsetín,  Svárov 1080, 755 24;  www.vsetin.cz
 • Městský úřad Vizovice, Masarykovo náměstí 1007,  763 12;  www.vizovice.eu
 • Magistrát města Zlína, nám. Míru 12,  761 40;  www.zlin.eu

 

aktualizováno: 26.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap