Působnost krajského úřadu

Krajský úřad vykonává v přenesené působnosti na úseku sociální práce tyto činnosti:

 • realizuje a koordinuje sociální práci, která vede k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob
 • v oblasti sociální práce se podílí i na přímé práci s klienty a to zejména poskytováním odborného sociálního poradenství, které by mělo přispívat k řešení problémů lidí v obtížných sociálních situacích a znovuobnovení jejich obvyklého fungování
 • poskytuje sociálním pracovníkům obecních úřadů odbornou metodickou pomoc a vedení
 • koordinuje sociální poradenství na svém území ve všech oblastech sociální ochrany obyvatelstva, a to na úseku: sociálního zabezpečení, pracovního práva a zaměstnanosti, občanskoprávních možností řešení tíživé nebo složité sociální situace osob, předávání informací z oblasti pomoci klientům při vedení správního řízení, občanskoprávních řízení, exekučních řízení apod., preventivních činností zejména v oblasti finanční gramotnosti, problematiky poradenství pro cizince
 • koordinuje poskytování sociální práce osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, včetně spolupráce s intervenčním centrem
 • koordinuje činnosti sociální práce napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti, přičemž spolupracuje s koordinátorem pro romské záležitosti
 • řeší odvolání ve správním řízení proti rozhodnutí obcí ve věci zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a stanovení úhrady za stravu a péči dítěte umístěného do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy

   

Dnem 1. ledna 2012 nabyly účinnosti právní předpisy, kterými se změnila řada zákonů v sociální oblasti (tzv. Sociální reforma I.). Z tohoto důvodu došlo ke změnám v kompetencích Krajského úřadu Zlínského kraje. Od uvedeného data není Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí (dále jen krajský úřad), odvolacím správním orgánem ve věcech dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory a dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Působnost odvolacího orgánu pro všechny výše uvedené dávky přešla z krajského úřadu na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR -  www.mpsv.cz

Sídlo odvolacího orgánu je: Ministerstvo práce a sociálních věcí (detašované pracoviště ve Zlíně), Odbor odvolání a správních činností nepojistných sociálních dávek, Referát odvolání a správní agendy Zlínský kraj, tř. T. Bati 3792,  760 01  Zlín, telefonní čísla 950 196 492 – 498.

Proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany (dávky hmotné nouze, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky státní sociální podpory) byl sjednocen. Rozhodování a administrace těchto dávek je k tomuto datu prováděno jediným orgánem, kterým je Úřad práce ČR. Vaše nejbližší Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR najdete na www.uradprace.cz

aktualizováno: 25.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap