Působnost krajského úřadu

Krajský úřad vykonává v přenesené působnosti na úseku sociální práce tyto činnosti:

 • realizuje a koordinuje sociální práci, která vede k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob
 • v oblasti sociální práce se podílí i na přímé práci s klienty a to zejména poskytováním odborného sociálního poradenství, které by mělo přispívat k řešení problémů lidí v obtížných sociálních situacích a znovuobnovení jejich obvyklého fungování
 • poskytuje sociálním pracovníkům obecních úřadů odbornou metodickou pomoc a vedení
 • koordinuje sociální poradenství na svém území ve všech oblastech sociální ochrany obyvatelstva, a to na úseku: sociálního zabezpečení, pracovního práva a zaměstnanosti, občanskoprávních možností řešení tíživé nebo složité sociální situace osob, předávání informací z oblasti pomoci klientům při vedení správního řízení, občanskoprávních řízení, exekučních řízení apod., preventivních činností zejména v oblasti finanční gramotnosti, problematiky poradenství pro cizince
 • koordinuje poskytování sociální práce osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, včetně spolupráce s intervenčním centrem
 • koordinuje činnosti sociální práce napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti, přičemž spolupracuje s koordinátorem pro romské záležitosti
 • řeší odvolání ve správním řízení proti rozhodnutí obcí ve věci zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a stanovení úhrady za stravu a péči dítěte umístěného do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy

   

Dnem 1. ledna 2012 nabyly účinnosti právní předpisy, kterými se změnila řada zákonů v sociální oblasti (tzv. Sociální reforma I.). Z tohoto důvodu došlo ke změnám v kompetencích Krajského úřadu Zlínského kraje. Od uvedeného data není Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí (dále jen krajský úřad), odvolacím správním orgánem ve věcech dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory a dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Působnost odvolacího orgánu pro všechny výše uvedené dávky přešla z krajského úřadu na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR -  www.mpsv.cz

Sídlo odvolacího orgánu je: Ministerstvo práce a sociálních věcí (detašované pracoviště ve Zlíně), Odbor odvolání a správních činností nepojistných sociálních dávek, Referát odvolání a správní agendy Zlínský kraj, tř. T. Bati 3792,  760 01  Zlín, telefonní čísla 950 196 492 – 498.

Proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany (dávky hmotné nouze, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky státní sociální podpory) byl sjednocen. Rozhodování a administrace těchto dávek je k tomuto datu prováděno jediným orgánem, kterým je Úřad práce ČR. Vaše nejbližší Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR najdete na www.uradprace.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap