Působnost krajského úřadu

Krajský úřad vykonává v přenesené působnosti na úseku sociální práce tyto činnosti:

 • realizuje a koordinuje sociální práci, která vede k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob
 • v oblasti sociální práce se podílí i na přímé práci s klienty a to zejména poskytováním odborného sociálního poradenství, které by mělo přispívat k řešení problémů lidí v obtížných sociálních situacích a znovuobnovení jejich obvyklého fungování
 • poskytuje sociálním pracovníkům obecních úřadů odbornou metodickou pomoc a vedení
 • koordinuje sociální poradenství na svém území ve všech oblastech sociální ochrany obyvatelstva, a to na úseku: sociálního zabezpečení, pracovního práva a zaměstnanosti, občanskoprávních možností řešení tíživé nebo složité sociální situace osob, předávání informací z oblasti pomoci klientům při vedení správního řízení, občanskoprávních řízení, exekučních řízení apod., preventivních činností zejména v oblasti finanční gramotnosti, problematiky poradenství pro cizince
 • koordinuje poskytování sociální práce osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, včetně spolupráce s intervenčním centrem
 • koordinuje činnosti sociální práce napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti, přičemž spolupracuje s koordinátorem pro romské záležitosti
 • řeší odvolání ve správním řízení proti rozhodnutí obcí ve věci zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a stanovení úhrady za stravu a péči dítěte umístěného do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy


Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.