Publikace

Publikace Památné stromy Zlínského kraje

V lednu roku 2010 vydal Zlínský kraj v celkovém nákladu 1200 kusů publikaci s názvem Památné stromy Zlínského kraje. Autorem knihy je Mgr. Magdaléna Šnajdarová a kolektiv autorů. více »

Publikace Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji

Publikace vznikla jako výstup dvouletého projektu Zlínského kraje s názvem Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji, za podpory Finančních mechanizmů Evropského hospodářského prostoru a Norska, tzv. Norských fondů. Kniha podrobně popisuje celkem u 11 lokalit postup ošetření zájmových ploch vedoucí ke zvýšení početnosti druhů rostlin a živočichů v předmětných územích. Celkově bylo zrekonstruováno 85 ha ploch a vedený zásah byl zaměřen především na odstranění náletových dřevin a stařiny tak, aby bylo možné plochy následně udržovat kosením nebo pastvou. Cílem projektu bylo tedy zabránit snižování druhové pestrosti ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji. více »

aktualizováno: 15.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap