První letošní výzva IROP přispěje 1,9 mld. korun ke zkvalitnění vzdělávání v regionech

  24.1.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvu v roce 2017 pro místní akční skupiny na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzvy je podpořit infrastrukturu předškolního vzdělávání, základních škol, středních a vyšších odborných škol a infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Ve výzvě je připraveno 1,9 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí bude umožněn na základě vyhlašovaných výzev jednotlivých místních akčních skupin (dále také MAS), nejdříve však od 3. února 2017.

„V letošním roce vyhlašujeme první výzvu v našem operačním programu a týká se zkvalitnění infrastruktury v oblasti vzdělávání. Jedná se o výzvu pro místní akční skupiny, které na základě svých schválených strategií pro komunitně vedený místní rozvoj, budou moci vyhlašovat výzvy pro projekty ve svém území. V oblasti předškolního vzdělávání pomůžeme zajistit vyšší kapacitu těchto zařízení a další aktivity, které jsou v souladu s potřebami regionů. Snažíme se podporovat vzdělávání k lepšímu uplatnění na trhu práce,“  říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V oblasti Infrastruktura předškolního vzdělávání budou podporovány stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. V aktivitě Infrastruktura základních škol a Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol budou podporovány například stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury při budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Všechny podporované aktivity a další podmínky pro předložení žádosti o podporu jsou podrobně uvedeny v textu výzev a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Příjemci podpory ve všech aktivitách mohou být - kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit a dále školy a školská zařízení různých úrovní v závislosti na podporovaných aktivitách. V aktivitě Infrastruktura pro předškolní vzdělávání mohou být příjemci rovněž zařízení poskytující péči dětem do 3 let. Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě místní akční skupiny.   Podrobné informace o výzvě č. 68 jsou zveřejněny zde. Příjem žádostí bude zahájen 3. 2. 2017 a ukončen 31. 10. 2022. Realizace projektů musí být ukončena do data uvedeného ve výzvě MAS, nejpozději do 30. 6. 2023.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap