Průběh výběrového řízení

Výběrová řízení na Krajském úřadě Zlínského kraje musí být v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, včetně prováděcích předpisů a souvisejících předpisů.
 
Výběrové řízení obsahuje dvě kola.
 

1. Vyhlášení výběrového řízení

na základě zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 

2. Realizace výběrového řízení

 

a) Písemné testy

 
Do prvního kola jsou pozváni všichni uchazeči, kteří splnili předpoklady (podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.) a požadavky výběrového řízení. Uchazeči, kteří předpoklady a požadavky nesplní, jsou z výběrového řízení vyloučeni.
 
První kolo zahrnuje písemné testování uchazečů, které obsahuje:
 • THOMAS - analýza osobního profilu
 • Test ověřující odbornost uchazeče
 • Obecný test (PC, ČJ, zákon o krajích a úřednících)
 • Motivační dotazník
 
Dále mohou být zadány další testy s ohledem na požadavky dané pracovní pozice (test z cizího jazyka, test kreativity,…)
 
Zpravidla ve stejný den jsou testy vyhodnoceny a následuje druhé kolo výběrového řízení – ústní pohovor.
 

b) Ústní pohovory

 
Uchazeči jsou hodnoceni dle následujících kritérií:
 • na základě životopisu a ostatních dokumentů, které byly zaslány do výběrového řízení
 • na základě výsledků písemných testů
 
Uchazeče posuzuje výběrová komise, která se účastní druhého kola výběrového řízení. Komise má nejméně tři členy a je složena z předsedy výběrové komise a ostatních členů. Výběrová komise je jmenována ředitelem úřadu.
 
Výběrová komise pozve vybrané uchazeče k pohovorům a to na základě výše uvedených kriterií.
 

c) Jednání výběrové komise

 
Po skončení druhého kola výběrového řízení probíhá zasedání výběrové komise, která stanoví konečné pořadí uchazečů s doporučením nejvhodnějšího kandidáta pro uzavření pracovní smlouvy (jmenování).  Jednání výběrové komise je neveřejné. Je pořízen zápis z jednání výběrové komise, který je podepsán všemi členy výběrové komise.
 

d) Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

 
O výsledku výběrového řízení rozhoduje ředitel krajského úřadu na základě doporučení výběrové komise.
 

3. Komunikace s úspěšnými i neúspěšnými kandidáty

 
Vybraný uchazeč je kontaktován telefonicky a je dohodnut termín možného nástupu.
 
Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení úspěšní nebyli, obdrží vyjádření ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje společně se zaslanými dokumenty do výběrového řízení doporučeným dopisem.
 
Poznámka:
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.