Projekty v resortu kultury

Oddělení kultury se podílí nebo již podílelo ve spolupráci s ostatními odbory krajského úřadu a příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury na několika významných projektech Zlínského kraje.

 

1) ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI KULTURY
► 14|15 BAŤŮV INSTITUT

Historicky nejrozsáhlejší a nejnáročnější projekt Zlínského kraje. více »

► Otevřené brány

Projekt zpřístupnění významných sakrálních památek ve Zlínském kraji byl zahájen již v roce 2009. více »

► Velehrad 2013 (oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu)

U příležitosti oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu bylo důstojně a srozumitelným jazykem připomenout a oslavit misii soluňských bratří… více »

► eBadatelna Zlínského kraje

Za podpory paměťových institucí bylo realizováno několik úspěšných projektů v oblasti digitalizace dokumentů a zpřístupnění digitálního obsahu, mezi které patří i průkopnický projekt „eBadatelna Zlínského kraje“... více »

2) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI KULTURY V LETECH 2016-2021

Příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem v resortu kultury spravují řadu objektů ve vlastnictví Zlínského kraje. Za účelem zajištění důstojných podmínek pro činnost a rozvoj organizací je nezbytné zabezpečit optimální podmínky technického zázemí, moderního vybavení včetně dostupných expozičních a depozitních prostor s kapacitou do dalších let. více »

► Evidence systému sbírkových předmětů Zlínského kraje (ESSP)

Nově připravovaný neinvestiční projekt ve spolupráci s paměťovými institucemi má za cíl efektivní využití moderních technologií v oblasti sbírkotvorné činnosti. více »

► Investiční akce

Investiční projekty jsou připravovány a realizovány v souladu s KONCEPCÍ ROZVOJE ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBLASTI KULTURY NA LÉTA 2015–2024 a jsou uskutečňovány s ohledem na strategické cíle v rámci PRIORITY I: Zlepšení technicko-provozních podmínek pro činnost organizací. více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky