Projekty v resortu kultury

Oddělení kultury se podílí nebo již podílelo ve spolupráci s ostatními odbory úřadu a příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury na několika významných projektech Zlínského kraje např. 14|15 BAŤŮV INSTITUT (revitalizace budov č. 14 a 15); projekt Otevřené brány; projekt „Zavádění eGovernmentu ve ZK (digitalizace fondů paměťových institucí, krajský digitální repozitář, spolupráce na jednotné metodice digitalizace a ukládání a zpřístupnění digitálního obsahu), projekt eBadatelna Zlínského kraje; projekt Velehrad 2013 (oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu); aj. investiční a neinvestiční projekty.

14|15 BAŤŮV INSTITUT

Historicky nejrozsáhlejší a nejnáročnější projekt Zlínského kraje. více »

Otevřené brány

Projekt zpřístupnění významných sakrálních památek ve Zlínském kraji byl zahájen již v roce 2009. více »

Zavádění eGovernmentu a projekt eBadatelna Zlínského kraje

Zlínský kraj se věnuje digitalizaci sbírkového fondu systematicky již od roku 2011. V letech 2011 až 2013 byl ve spolupráci s paměťovými institucemi vytvořen digitální fond o objemu cca 14 TB dat. Souběžně byl vybudován Krajský digitální repozitář, který slouží všem paměťovým institucím k bezpečnému a dlouhodobému ukládání digitálních obrazů a metadat. Společně s projektem „eBadatelna Zlínského kraje“ tvoří všechny uvedené projekty jeden logický celek, jehož existence poskytuje paměťovým institucím pevný základ pro realizaci dalších aktivit v oblasti digitalizace a zveřejňování digitalizovaných fondů. více »

Velehrad 2013 (oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu)

Rok 2013 se nesl v duchu 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Jedná se o všeobecné kulturní výročí, a proto jeho připomenutí mělo několik dimenzí, jak v rámci oslav na Velehradě – konference, výstavy, publikace atp., tak po stránce systematické odborné a popularizační práce a v neposlední řadě v oblasti posílení dialogu mezi kulturami a lidmi dobré vůle. Zlínský kraj projektem, mimo jiné, přispěl ke zviditelnění Velehradu, jakožto kulturní kolébky našeho státu. více » více »

Nejvýznamnější investiční projekty v oblasti kultury v posledních letech

Příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem v resortu kultury spravují řadu objektů ve vlastnictví Zlínského kraje. Za účelem zajištění důstojných podmínek pro činnost a rozvoj organizací je nezbytné zabezpečit optimální podmínky technického zázemí, moderního vybavení včetně dostupných expozičních a depozitních prostor s kapacitou do dalších let. více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.