Projekt Zlínského kraje zaměřený na podporu praktického vyučování se chýlí ke konci

  29.7.2015

ZLÍNSKÝ KRAJ – K 31. červenci 2015 ukončí Zlínský kraj realizaci projektu Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji, který byl uskutečněn za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zaměřen na podporu netechnických oborů jako obchodní akademie, hotelnictví, zdravotnictví, oděvnictví, kosmetické služby, ekonomika a podnikání, informační služby, multimédia či gastroobory.

Vedle Zlínského kraje bylo do projektu zapojeno dalších šest partnerů (Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje v Uherském Brodě, Střední odborná škola Luhačovice, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Střední škola služeb Vizovice, Střední škola hotelová, průmyslová a zdravotnická Uherské Hradiště, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Zlín). Cílem projektu bylo nastavit a pilotně ověřit komplexní systém podpory praktického vyučování na středních odborných a základních školách ve Zlínském kraji.

Průzkumy ukazují, že žáci středních odborných škol často pociťují nedostatky svého praktického vyučování. A to nejen z hlediska velmi omezených možností výběru firem, u kterých svůj praktický výcvik absolvují, ale také proto, že jsou často u zaměstnavatelů využívání pouze na pomocné práce. Taková praxe neplní zcela svůj účel a sami žáci si pak svou nedostatečnou praktickou průpravu uvědomují. Navrhovaný systém byl tedy založen na zavedení nových forem spolupráce škol a reálného pracovního prostředí.

Významnými aktivitami projektu bylo vytvoření šesti středisek praktického vyučování na partnerských školách. V rámci středisek praxí žáci vypracovávali a plnili úkoly zadané konkrétními zaměstnavateli. Smyslem těchto aktivit bylo umožnit žákům propojit nabyté znalosti s praxí v oboru. Pro realizaci úkolů bylo v rámci projektu pořízeno také zařízení a vybavení s ohledem na moderní trendy v jednotlivých oborech.

Další klíčovou aktivitou projektu bylo založení čtrnácti minipodniků na středních a základních školách ve Zlínském kraji. Smyslem fungování minipodniků, které byly založeny na principu tzv. fiktivní firmy, je připravit žáky středních a základních škol na samostatné podnikání a rozvíjet k tomu potřebné kompetence. Pod dozorem svých pedagogů se žáci učili objednávat materiál, zpracovávat faktury, tvořit smlouvy, propagovat svoje výrobky a služby, komunikovat se zákazníky a spoustu dalších věcí. Spolupracovali přitom s reálnými firmami na trhu.

Důležitým prvkem celého projektu bylo také zřízení tzv. agentury praxí pro žáky středních škol. Agentura praxí by měla fungovat jako prostředník mezi studenty středních škol a reálnými firmami. Na jedné straně jsou studenti středních škol, kteří si hledají firmy, v nichž by mohli prakticky zúročit vědomosti nabyté ve školní výuce a poznat reálné firemní prostředí. Na straně druhé jsou zaměstnavatelé, kteří mají zájem si vychovat, vytipovat, vyzkoušet, popřípadě částečně již formovat své potenciální zaměstnance, ale nevědí, kam se obrátit. Zájemci z řad studentů středních škol a zaměstnavatelů ve Zlínském kraji naleznou více informaci o provozu agentury praxí na http://www.agenturapraxi.cz/.

Aby byl celý projekt komplexní, byly do projektu zařazeny také aktivity určené pro pedagogy. Na jednotlivých partnerských školách proběhly workshopy, které pedagogy seznamovaly s moderními trendy v daném oboru, byla realizována i podnikatelská fóra a kurz podnikatelských dovedností pro základní školy.

Doba realizace projektu byla deset měsíců. Za tu dobu se podařilo podpořit 803 žáků a 168 pedagogů základních a středních škol ve Zlínském kraji.  

 

Zpracovala: Petra Pilčíková

29. 7. 2015

Další informace:

Renata Škrobálková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz

 

Evropský sociální fond v České republice

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap