Projekt Zlínského Kraje "Bezpečně do školy"

V roce 2007 byl úspěšně realizován již druhý projekt s dopravní tématikou, zaměřený především na bezpečnost dětí 1. stupně základních škol.

 

Druhým rokem byl úspěšně dokončen projekt Zlínského kraje „Bezpečně do školy“. Tento projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu Partnerství 2007. Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost dětí na úsecích frekventovaných komunikací v bezprostřední blízkosti malých obecních a městských škol.


Ve spolupráci s Okresními ředitelstvími Policie České republiky bylo vytipováno celkem 13 základních škol ve Zlínském kraji, které se nachází v lokalitách se zvýšeným rizikem dopravní kolize. V těchto místech bylo upraveno nebo zvýrazněno dopraví značení: byly instalovány dopravní značky A12 „Pozor děti“ nebo IP6 „Přechod pro chodce“ s reflexním podkladem. Ve většině míst také přibylo vodorovné dopravní značení - značka A12 „Pozor děti“ spolu s nápisem„DĚTI“.


Druhá část projektu, tématicky zaměřená na správné chování chodců a cyklistů byla rozdělena na dvě části.
První část proběhla ve třídách, kdy si žáci ověřili či nově získali znalosti, jak se správně chovat jako účastník silničního provozu. Druhou částí byl na hřišti praktický nácvik např. přecházení vozovky, chůze po krajnici a pro starší žáky jízda na kole. Každý žák dostal retroflexní doplňky oděvů: klíčenku a nálepky na oděv či aktovku. Všechny zúčastněné školy byly vybaveny několika reflexními vestami pro zviditelnění skupiny dětí v silničním provozu. Využity budou především ve školních družinách.
Všem dětem přejeme bezpečnou cestu do školy!


Do projektu bylo zařazeno 13 škol s celkovým počtem 1515 žáků.
Seznam škol zařazených do projektu: ZŠ Tečovice, Vizovice, Hulín, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Strání, Starý Hrozenkov, Záhorovice, Suchá Loz, Vigantice, Bystřička, Zubří, Vidče.

Partneři projektu:
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Střední policejní škola Holešov,
BESIP, ústřední automotoklub,
PIS PČR OŘ Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Kroměříž.
Ředitelství silnic Zlínského kraje,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín

V roce 2006 byl úspěšně realizován projekt s dopravní tématikou, zaměřený především na bezpečnost dětí 1. stupně základních škol.

Republikový výbor pro prevenci kriminality Ministerstva vnitra na svém zasedání dne 27. února 2006 schválil Zlínskému kraji státní účelovou dotaci ve výši 823 tis. Kč na projekt „Bezpečně do školy“. Projekt si klade za cíl zvýšit bezpečnost dětí na přechodech pro chodce na frekventovaných úsecích komunikací v bezprostřední blízkosti malých obecních a městských škol. Dotace byla poskytnuta v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2006. Celková částka na projekt 1.151 tis. Kč.

REALIZÁTOR PROJEKTU:  Zlínský kraj

Na realizaci projektu se podílí partneři:

Střední policejní škola Holešov

BESIP, Ústřední automotoklub

Pedagogicko psychologická poradna Zlín, Uherské Hradiště,Vsetín, Kroměříž

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín

PIS PČR OŘ Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Kroměříž

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

 

Technická opatření:  

  • vybavení dětí reflexními doplňky oděvů
  • instalací značek A12 "Pozor děti"  nebo  IP6 „Přechod pro chodce“ s retroflexním podkladem
  • nástřik 3D přechodů pro chodce u několika vybraných škol
  • nástřik vodorovné dopravní značky A12 „Pozor děti“ a nápisu "Pozor děti" s protiskluzovou úpravou v několika vybraných lokalitách

 

Výchovné programy: realizace vzdělávacího programu bezpečnosti chodce v dopravě ve školách v rozsahu 2 x 1 hodina

 

V první části projektu byla ve spolupráci s dopravním inspektorátem Okresního ředitelství policie ČR vybrána místa, kde byly instalovány nové značky s retroreflexním podkladem popř. proveden nástřik vodorovné dopravní značky „Pozor děti“ nebo 3D přechodu pro chodce u několika vybraných škol (celkem 23 škol z celého kraje).

Druhá část projektu probíhá během měsíců září a října. Ve školách se uskuteční výchovný program k tématice bezpečnosti silničního provozu pro děti věkové kategorie 1. - 2. a 3. až 5. třídy.

 

aktualizováno: 15.6.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap