Projekt Vsetínská nemocnice a.s. - centralizace vybraných provozů

Název projektu
Vsetínská nemocnice a.s. – Centralizace vybraných provozů

Název operačního programu
Regionální operační program NUTS II Střední Morava

Číslo a název prioritní osy
2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Číslo a název oblasti podpory
2.2 Rozvoj měst
2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví

Stručný obsah projektu
Podstatou  projektu je vybudování moderního lékařského objektu, ve kterém dojde k centralizaci tří oddělení: patologicko-anatomické, hematologické a klinické biochemie. Tento nový pavilon nemocnice umožní poskytovat kvalitnější a dostupnější zdravotnickou péči. V oddělení patologicko-anatomického dojde k vybudování prostor, které umožní provádět lékařské zákroky v novém standardu, který požaduje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Současný provoz oddělení patologie výše uvedené požadavky nesplňuje a z pohledu technického není možné v současných prostorech docílit požadovaného stavu. Také prostorové uspořádání hematologického oddělení nenabízí dostatečný standard pro čekající pacienty či dárce krve. Z pohledu oddělení klinické biochemie jde také o problém odloučenosti pracoviště, kdy oddělení je umístěno mimo areál Nemocnice v budově polikliniky. Projekt dává dostatečný prostorové uspořádání oddělení a díky tomu, že vznikne společný příjem vzorků pro oddělení biochemie a hematologie, zkrátí se manipulační čas se vzorky. V současných prostorech oddělení biochemie toto není možné. Projekt byl také koncipován z ohledem na moderní trendy a umožní vytvoření přímé linky biochemických a imunochemických vyšetření. Tento způsob také podstatným způsobem zvýší automatizaci vyšetřovacích postupů, čímž dojde k omezení případných chyb způsobených lidským faktorem.

Všeobecný cíl projektu
Zlepšování atraktivity a kvality života ve městech prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj zdravotnictví.

Specifické cíle projektu

 • oddělení patologie a prosektury vyhoví požadavku Ministerstva zdravotnictví ČR na standard provozů 
 • snížení pohybu dopravních prostředků v rámci areálu nemocnice 
 • úspora času  jednotlivých laboratorních vyšetření 
 • zvýšení kvality laboratorních vyšetření odbouráním přepravy vzorků po nemocnici a modernizací přístrojového vybavení 
 • zlepšení podmínek pro pacienty - snížení čekací doby na vyšetření a výsledky, komfort čekáren 

Aktivity projektu

předinvestiční fáze:

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Vydání stavebního povolení
 • Zpracování žádosti včetně povinných příloh
 • Zpracování supervize
 • Výběrové řízení na dodavatele, zhotovitele stavby
 • Výběrové řízení na technický dozor investora (stavební dozor).

investiční fáze:

 • Realizace stavby včetně technického (stavebního) a autorského dozoru
 • Publicitní činnost
 • Geodetické zaměření stavby
 • Kolaudační rozhodnutí

Období realizace projektu
6/2009 – 03/2011

Financování projektu
Celkový rozpočet projektu:                     98 518 907,- Kč                     (100 %)
Dotace z rozpočtu Regionální rady:       37 443 187,20 Kč                    (38%)
Zlínský kraj:                                             61 085 719,80 Kč                   (62%)

aktualizováno: 13.11.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap