Projekt rozšíření Internetu do knihoven ve Zlínském kraji

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Program:

Společný regionální operační program

Priorita:

2 - Regionální rozvoj infrastruktury

Opatření:

2.2 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Období realizace:

05/2006 - 10/2006

Celkový rozpočet:

4 398 659 Kč

Financování:

EU: 3 298 994 Kč (75%)
Státní rozpočet: 439 866 Kč (10%)
Zlínský kraj: 175 946 Kč (4%)
Obce ZK: 483 853 Kč (11%)

Stručný obsah:

Projekt navazuje na první kolo zřizování míst s veřejně přístupným internetem (PIAP - Public Internet Access Point) v obcích Zlínského kraje, do kterého bylo zapojeno 74 partnerů. Navazující projekt rozšiřuje vybudování PIAP na dalším území ZK, která nebyla zahrnuta do 1.kola internetizace ZK. Pro dosažení zlepšení situace v oblasti jsou v rámci projektu zřizována veřejně přístupná místa vybavená výpočetní technikou a připojená k síti Internet . Tato budou umísťována z velké části v menších vesnicích a okrajových částech měst, kde nejsou komerční sférou služby veřejného internetu nabízeny. Obyvatelé malých vesnic a příhraničních oblastí, kteří nemají možnost přístupu na internet z domova, musejí dojíždět do velkých měst. Tyto bariéry zabraňují rozšíření využívání internetu nejen pro občany, ale i instituce státní správy i v malých vesnicích. Stávající stav také brání dalšímu posilování elektronické komunikace mezi občanem a státními úřady.

Všeobecný cíl:

Cílem projektu je zpřístupnit internet široké veřejnosti, obyvatelstvu obce a obci samé a umožnit tak využití internetu pro služby veřejné správy a pro širokou veřejnost. Místa jsou vybavena výpočetní technikou (stolním počítačem, SW a potřebnými HW periferiemi) vhodnou pro provoz internetových aplikací.

Specifické cíle:

 • Zvýšit konkurenceschopnost firem, které působí v malých obcích a jsou nedostupností internetových služeb zvýhodněny.
 • Rozšiřovat skupinu s vysokou počítačovou gramotností tvořenou z řad široké veřejnosti.
 • Přispívat k její motivaci pro využití moderní technologie.
 • Podpořit elektronickou komunikaci mezi občanem a institucemi samosprávy a státní správy.

Výstupy projektu:

 • Vytvořená pracovní místa – 1,35 osob
 • Počítače připojené širokopásmovým připojením – 47 ks
 • Občané s přístupen k širokopásmovému internetu – 15 042 osob
 • Vybudování PIAP či IKT center – 59 ks
 • Uživatelská místa v PIAP či IKT centrech – 79 ks

Aktuální stav:

Všechna místa PIAP jsou zprovozněna, instalace výpočetní techniky do míst byla ukončena k 31.10.2006.

Kontaktní osoba:

Ing. František Štourač
577 043 414
frantisek.stourac@kr-zlinsky.cz

dokumenty ke stažení

.pdf Seznam míst s veřejně přístupným internetem v projektu 131,85 kB
aktualizováno: 13.11.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap