Projekt „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ byl zahájen úvodní konferencí

  23.4.2015
Projekt „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ byl zahájen úvodní konferencí

ZLÍN – Zahajovací konference k projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ se včera uskutečnila ve zlínském Kongresovém centru. Zúčastnili se jí představitelé Zlínského kraje, pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, zástupci zapojených zařízení, odborníci působící v oblasti péče o ohrožené děti či zástupci obcí, v nichž jsou umístěna ústavní zařízení pro děti. Hlavními cíli projektu jsou nastavení opatření pro Zlínský kraj, která přispějí k předcházení umísťování dětí do institucionální péče a snížení počtu dětí žijících v institucionální péči. Zlínský kraj je hlavním koordinátorem projektu.

„Problematika ohrožených dětí je téma, o které se Zlínský kraj dlouhodobě zajímá. Jeden projekt v této oblasti jsme nedávno dokončili a jsem velmi ráda, že se nyní podařilo připravit projekt nový, jehož výstupy pro nás budou užitečným zdrojem informací během realizace potřebných změn při nastavení péče o ohrožené děti. Chci proto poděkovat celému týmu lidí, kteří se o přípravu tohoto projektu zasloužili,“ uvedla Taťána Valentová Nersesjan, radní Zlínského kraje pro sociální oblast.

Hlavních cílů projektu by mělo být dosaženo prostřednictvím zpracování transformačních plánů minimálně tří zařízení pro děti a snížení jejich kapacity nejméně o 50 %. Prioritou je zapojení zařízení pro děti do tří let věku. Zapojena budou všechna zařízení pro děti do tří let, která zřizuje Zlínský kraj (jedná se o dvě zařízení – Dětské centrum Zlín, Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí). Třetí zařízení, jež poskytuje služby pro děti starší tří let, bude zapojeno v průběhu realizace projektu na základě výstupů jeho analytické části.

V průběhu zahajovací konference byli nejprve její účastníci seznámeni se systémem a změnami v péči o ohrožené děti ve Zlínském kraji i v celé České republice
a s konkrétními poznatky z praxe. Poté se přistoupilo k samotnému představení projektu, kdy vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje Jana Chovancová přiblížila hlavní cíle, na něž je projekt zaměřen a celkový rámec aktivit, které by k naplnění cílů projektu měly vést. Přítomní účastníci projektu obdrželi informace o celkovém časovém rámci a harmonogramu projektu a byli seznámeni s rolemi, které budou v jeho jednotlivých aktivitách hrát. Na závěr představili zástupci společnosti SocioFactor s.r.o., která je dodavatelem analýz v rámci projektu, způsob provádění jednotlivých analýz.

Celkové náklady projektu činí 5 749 884 korun. Projekt je financován z EHP a Norských fondů 2009-2014 (80 %) a z prostředků Zlínského kraje (20 %).

 

Norské fondy

 

Zpracoval: Jan Vandík

23. 4. 2015

Další informace:

Renata Škrobálková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz

 

Fotografie č. 2 (foto: Jan Vandík)
Fotografie č. 3 (foto: Jan Vandík)
Fotografie č. 4 (foto: Jan Vandík)
Fotografie č. 5 (foto: Jan Vandík)
Fotografie č. 6 (foto: Jan Vandík)

Dokumenty ke stažení

.pptx Analýzy v projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“, SocioFactor s.r.o. 111,8 kB
.pptx Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, Mgr. Jana Chovancová 191,02 kB
.zip Fotografie ke stažení 22432,59 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.