Projekt „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ byl zahájen úvodní konferencí

  23.4.2015
Projekt „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ byl zahájen úvodní konferencí

ZLÍN – Zahajovací konference k projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ se včera uskutečnila ve zlínském Kongresovém centru. Zúčastnili se jí představitelé Zlínského kraje, pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, zástupci zapojených zařízení, odborníci působící v oblasti péče o ohrožené děti či zástupci obcí, v nichž jsou umístěna ústavní zařízení pro děti. Hlavními cíli projektu jsou nastavení opatření pro Zlínský kraj, která přispějí k předcházení umísťování dětí do institucionální péče a snížení počtu dětí žijících v institucionální péči. Zlínský kraj je hlavním koordinátorem projektu.

„Problematika ohrožených dětí je téma, o které se Zlínský kraj dlouhodobě zajímá. Jeden projekt v této oblasti jsme nedávno dokončili a jsem velmi ráda, že se nyní podařilo připravit projekt nový, jehož výstupy pro nás budou užitečným zdrojem informací během realizace potřebných změn při nastavení péče o ohrožené děti. Chci proto poděkovat celému týmu lidí, kteří se o přípravu tohoto projektu zasloužili,“ uvedla Taťána Valentová Nersesjan, radní Zlínského kraje pro sociální oblast.

Hlavních cílů projektu by mělo být dosaženo prostřednictvím zpracování transformačních plánů minimálně tří zařízení pro děti a snížení jejich kapacity nejméně o 50 %. Prioritou je zapojení zařízení pro děti do tří let věku. Zapojena budou všechna zařízení pro děti do tří let, která zřizuje Zlínský kraj (jedná se o dvě zařízení – Dětské centrum Zlín, Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí). Třetí zařízení, jež poskytuje služby pro děti starší tří let, bude zapojeno v průběhu realizace projektu na základě výstupů jeho analytické části.

V průběhu zahajovací konference byli nejprve její účastníci seznámeni se systémem a změnami v péči o ohrožené děti ve Zlínském kraji i v celé České republice
a s konkrétními poznatky z praxe. Poté se přistoupilo k samotnému představení projektu, kdy vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje Jana Chovancová přiblížila hlavní cíle, na něž je projekt zaměřen a celkový rámec aktivit, které by k naplnění cílů projektu měly vést. Přítomní účastníci projektu obdrželi informace o celkovém časovém rámci a harmonogramu projektu a byli seznámeni s rolemi, které budou v jeho jednotlivých aktivitách hrát. Na závěr představili zástupci společnosti SocioFactor s.r.o., která je dodavatelem analýz v rámci projektu, způsob provádění jednotlivých analýz.

Celkové náklady projektu činí 5 749 884 korun. Projekt je financován z EHP a Norských fondů 2009-2014 (80 %) a z prostředků Zlínského kraje (20 %).

 

Norské fondy

 

Zpracoval: Jan Vandík

23. 4. 2015

Další informace:

Renata Škrobálková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz

 

Fotografie č. 2 (foto: Jan Vandík)
Fotografie č. 3 (foto: Jan Vandík)
Fotografie č. 4 (foto: Jan Vandík)
Fotografie č. 5 (foto: Jan Vandík)
Fotografie č. 6 (foto: Jan Vandík)

Dokumenty ke stažení

.pptx Analýzy v projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“, SocioFactor s.r.o. 111,8 kB
.pptx Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, Mgr. Jana Chovancová 191,02 kB
.zip Fotografie ke stažení 22432,59 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap