Projekt na integraci romských komunit ve školách je v polovině

  25.6.2014

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlínský kraj realizuje mezinárodní partnerství Comenius Regio zaměřené na integraci romských komunit ve školách. Partnerskou organizací je pro kraj Cardiff Council (Velká Británie/Wales). Projekt pozitivní integrace romských komunit ve školách se zabývá opatřeními a postupy v oblasti úspěšné inkluze Romů do vzdělávání. Partneři si navzájem umožní poznat a porovnat systémy inkluzivního vzdělávání prostřednictvím studijních návštěv, společných seminářů a exkurzí ve školách.

Následně proběhne společné vzdělávání pedagogů z obou regionů na téma inkluzívní přístupy ve vzdělávání romských dětí. Výstupem projektu bude publikace Příručka příkladů dobré praxe a Manuál o inkluzivním vzdělávání pro pedagožky a pedagogy škol. Projekt uzavře závěrečná konference, kde budou odborné veřejnosti představeny výstupy projektu. Aktuální průběžná zpráva popisuje aktivity, které v rámci projektu realizoval Zlínský kraj v první polovině projektu, tedy od srpna 2013 do června letošního roku.

První projektový meeting se uskutečnil ve Zlínském kraji, z Cardiffu přijelo 8 osob, zejména pedagožky a pedagogové ze zapojených škol. Zahraniční partneři byli seznámeni se systémem vzdělávání v ČR se zaměřením na inkluzi a integraci a na vzdělávání Romů. Na programu byla i návštěva města Vsetína, které je známé početnou romskou komunitou, kde byli partneři seznámeni se situací Romů v lokalitě Vsetín a také s úspěšnými aktivitami – činnost NNO v oblasti účelného trávení volného času romských dětí, romští policisté atd.

Během listopadu a prosince byl zformulován obsah a rozsah dotazníku, který měl v zapojených školách pomoci zjistit, na kolik se romské děti cítí ve škole integrované a jaký názor na míru integrace mají jejich rodiče. Samotný průzkum proběhl v únoru.

Na přelomu března a dubna absolvovali naopak zástupci Zlínského kraje studijní cestu do Cardiffu. Cílem bylo poznat tamní systém vzdělávání dětí z nejrůznějších etnik a sdílet poznatky a informace z této oblasti s pedagogy z partnerských škol. Delegace sestávala z krajského radního pro oblast školství, mládeže a sportu Petra Navrátila, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK, vedení zapojených základních škol a ředitele Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně (KPPP). Dále se účastnili psychologové a speciální pedagogové z KPPP Zlín. Cesty se účastnilo celkem 13 osob.

Další projektový meeting ve Zlíně se zástupci partnerských škol a Cardiff Council měl za cíl předjednat způsob organizace a možný obsah chystaného společného školení pedagogů. První část školení proběhne během studijní návštěvy do Zlínského kraje v únoru 2015 a druhá část pak během závěrečné konference projetu v Cardiffu. Ve Zlínském kraji bude během podzimu 2014 realizován průzkum vzdělávacích potřeb u pedagogů zapojených škol tak, aby společné školení bylo pro ně maximálně efektivní.

Dalšími kroky budou workshop pro žáky, dva projektové meetingy v Cardiffu, studijní návštěva ve Zlínském kraji s první fází společného školení zlínských a velšských pedagogů a závěrečná konference v Cardiffu.

 

Zpracovala: Gabriela Sýkorová Dvorníková

24. 6. 2014

Další informace:

Sýkorová Dvorníková Gabriela
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.