Projekt na integraci romských komunit ve školách je v polovině

  25.6.2014

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlínský kraj realizuje mezinárodní partnerství Comenius Regio zaměřené na integraci romských komunit ve školách. Partnerskou organizací je pro kraj Cardiff Council (Velká Británie/Wales). Projekt pozitivní integrace romských komunit ve školách se zabývá opatřeními a postupy v oblasti úspěšné inkluze Romů do vzdělávání. Partneři si navzájem umožní poznat a porovnat systémy inkluzivního vzdělávání prostřednictvím studijních návštěv, společných seminářů a exkurzí ve školách.

Následně proběhne společné vzdělávání pedagogů z obou regionů na téma inkluzívní přístupy ve vzdělávání romských dětí. Výstupem projektu bude publikace Příručka příkladů dobré praxe a Manuál o inkluzivním vzdělávání pro pedagožky a pedagogy škol. Projekt uzavře závěrečná konference, kde budou odborné veřejnosti představeny výstupy projektu. Aktuální průběžná zpráva popisuje aktivity, které v rámci projektu realizoval Zlínský kraj v první polovině projektu, tedy od srpna 2013 do června letošního roku.

První projektový meeting se uskutečnil ve Zlínském kraji, z Cardiffu přijelo 8 osob, zejména pedagožky a pedagogové ze zapojených škol. Zahraniční partneři byli seznámeni se systémem vzdělávání v ČR se zaměřením na inkluzi a integraci a na vzdělávání Romů. Na programu byla i návštěva města Vsetína, které je známé početnou romskou komunitou, kde byli partneři seznámeni se situací Romů v lokalitě Vsetín a také s úspěšnými aktivitami – činnost NNO v oblasti účelného trávení volného času romských dětí, romští policisté atd.

Během listopadu a prosince byl zformulován obsah a rozsah dotazníku, který měl v zapojených školách pomoci zjistit, na kolik se romské děti cítí ve škole integrované a jaký názor na míru integrace mají jejich rodiče. Samotný průzkum proběhl v únoru.

Na přelomu března a dubna absolvovali naopak zástupci Zlínského kraje studijní cestu do Cardiffu. Cílem bylo poznat tamní systém vzdělávání dětí z nejrůznějších etnik a sdílet poznatky a informace z této oblasti s pedagogy z partnerských škol. Delegace sestávala z krajského radního pro oblast školství, mládeže a sportu Petra Navrátila, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK, vedení zapojených základních škol a ředitele Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně (KPPP). Dále se účastnili psychologové a speciální pedagogové z KPPP Zlín. Cesty se účastnilo celkem 13 osob.

Další projektový meeting ve Zlíně se zástupci partnerských škol a Cardiff Council měl za cíl předjednat způsob organizace a možný obsah chystaného společného školení pedagogů. První část školení proběhne během studijní návštěvy do Zlínského kraje v únoru 2015 a druhá část pak během závěrečné konference projetu v Cardiffu. Ve Zlínském kraji bude během podzimu 2014 realizován průzkum vzdělávacích potřeb u pedagogů zapojených škol tak, aby společné školení bylo pro ně maximálně efektivní.

Dalšími kroky budou workshop pro žáky, dva projektové meetingy v Cardiffu, studijní návštěva ve Zlínském kraji s první fází společného školení zlínských a velšských pedagogů a závěrečná konference v Cardiffu.

 

Zpracovala: Gabriela Sýkorová Dvorníková

24. 6. 2014

Další informace:

Sýkorová Dvorníková Gabriela
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.