Projekt kraje „Nejste na to sami“ přiblíží lidem v nesnázích možnosti pomoci

  24.1.2023
Projekt kraje „Nejste na to sami“ přiblíží lidem v nesnázích možnosti pomoci

ZLÍNSKÝ KRAJ - Zlínský kraj chce zefektivnit systém pomoci osobám v nesnázích. Prostřednictvím připravovaného projektu „Nejste na to sami“ hodlá lépe provázat spolupráci pracovníků v sociální oblasti, zdravotnictví, školství, na úřadech a dalších aktérů zapojených do pomoci osobám v nesnázích.

„Současná forma pomoci lidem v nesnázích je značně roztříštěná a nepropojená. Bohužel se stává, že lidé, kteří se ocitnou v sociálně nepříznivé situaci nebo ti, kdo o ně pečují, často neví, na koho se mají obrátit, kdo a jak jim může pomoci. To chceme změnit,“ říká Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana odpovědná za sociální oblast.

Cílem projektu je zlepšit a více propojit ve Zlínském kraji spolupráci pracovníků v sociální oblasti, zdravotnictví, školství, obecních úřadů a dalších aktérů, kteří se podílejí na pomoci osobám v nesnázích. Těmi jsou lidé, kteří se ocitli v potížích v důsledku nepříznivé životní situace, např. kvůli ztrátě blízké či pečující osoby nebo v důsledku zhoršení svého zdraví. Případně se potýkají s takovými potížemi dlouhodobě. A zároveň nejsou nastalou životní situaci schopni adekvátně vyřešit bez pomoci odborníků, svého okolí či za využití podpůrných služeb.

V rámci projektu bude realizována řada aktivit. Mezi nimi například semináře a konference s cílem lokální osvěty, vzdělávání a podpora pracovníků zapojených institucí a dobrovolníků v oblasti práce s osobami v nesnázích. Kraj také počítá s vytvořením elektronického portálu a informační kampaní. Jednou z aktivit bude také ustavení platforem, které budou řešit sjednocení postupů práce s osobami v nesnázích a expertního týmu, jehož úkolem bude výstupy a doporučení platforem vyhodnocovat. Nebudou chybět ani aktivity zaměřené přímo na pečující. Snahou je těmto lidem poskytnout prostor pro získání informací, dovedností a zkušeností, jak pečovat doma, jaké využít pomůcky, které péči mohou usnadnit. V neposlední řadě je záměrem projektu propojení těchto osob, navázání kontaktů a sdílení zkušeností.

Zpracoval: Vladimír Dostálek

24. 1. 2023

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap