Prohlídka těla zemřelého dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

1. Oznamování úmrtí osoby nebo nálezu těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení
 
Úmrtí osoby nebo nález těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se oznamuje:
 • Registrujícímu praktickému lékaři nebo praktickému dětskému lékaři zemřelého.
 • Lékaři vykonávající lékařskou pohotovostní službu nebo poskytovateli nebo lékaři, se kterým má kraj pro tyto účely uzavřenu smlouvu.
 • Nejsou-li výše uvedení poskytovatelé nebo lékaři známi, oznámí se úmrtí nebo nález těla zemřelého na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.
Tuto oznamovací povinnost má každý, kdo se o úmrtí dozvěděl nebo nalezl tělo zemřelého nebo jeho část a neví, zda úmrtí nebo nález těla nebo jeho části již bylo oznámeno.
 

2. Prohlídka těl zemřelých

 
 Prohlídku těla zemřelého je třeba provést vždy; jejím účelem je zjistit smrt osoby, pravděpodobné datum a čas úmrtí, pravděpodobnou příčinu smrti a dále určit, zda bude provedena pitva. V rámci provedení prohlídky těla zemřelého je provedeno označení těla zemřelého.
 
Prohlídku těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení je povinen zajišťovat:
 • Registrující praktický lékař zemřelého nebo registrující praktický dětský lékař zemřelého v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb; provedení prohlídky nesmí vést k narušení poskytování zdravotních služeb.
 • Pokud nelze zvolit postup dle bodu 1., provádí prohlídku těla zemřelého lékař vykonávající lékařskou pohotovostní službu nebo poskytovatel nebo lékař, se kterým má kraj pro tyto účely uzavřenu smlouvu.
 • Poskytovatel zdravotnické záchranné služby v případě, kdy k úmrtí došlo při poskytování přednemocniční neodkladné péče.
Prohlídku těl zemřelých ve zdravotnickém zařízeníje povinen zajistit poskytovatel, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí.
   
Zlínský kraj pověřil Záchrannou službu Zlínského kraje p.o.organizací zabezpečení této služby v časovém úseku mimo provozní doby a doby rozsahu návštěvní služby registrujících praktických lékařů a provozní doby LSPP.
  
Kontaktním číslem pro oznámení úmrtí nebo nálezu zemřelého je v tomto časovém úseku jednotné evropské číslo tísňového volání 112, kde bude zabezpečen kontakt s operátorem dispečinku Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.o.
 
aktualizováno: 15.6.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap