Prohlášení dalších pozemků za nehonební

Základní informace k životní situaci:

Orgán státní správy myslivosti z důvodů bezpečnostních nebo vojenských nebo v zájmu vlastníka prohlásí za nehonební pozemky i jiné pozemky než jsou pozemky uvedené v § 2 písm. e) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a to buď z vlastního podnětu nebo na návrh vlastníka.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, právnická osoba.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
O prohlášení pozemků za nehonební může požádat fyzická nebo právnická osoba, která je jejich vlastníkem.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním písemné žádosti.

- Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Alice Ohnoutková, tel. 577 043 376, e-mail: alice.ohnoutkova@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost o prohlášení pozemků za nehonební s uvedením důvodu, doklad o vlastnictví k dotčenému pozemku, snímek z katastrální mapy.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost si píše žadatel sám.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatky nejsou stanoveny.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Uživatel honitby a držitel honitby.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 2

- Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap