Prohlášení dalších pozemků za nehonební

Základní informace k životní situaci:

Orgán státní správy myslivosti z důvodů bezpečnostních nebo vojenských nebo v zájmu vlastníka prohlásí za nehonební pozemky i jiné pozemky než jsou pozemky uvedené v § 2 písm. e) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a to buď z vlastního podnětu nebo na návrh vlastníka.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník pozemků.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
O prohlášení pozemků za nehonební může požádat fyzická nebo právnická osoba, která je jejich vlastníkem.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním písemné žádosti osobně, poštou, elektronicky.

- Na které instituci životní situaci řešit:
Na krajském úřadě, nachází-li se předmětné pozemky v obvodu správní působnosti tohoto kraje. Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Alice Ohnoutková, tel. 577 043 376, e-mail: alice.ohnoutkova@kr-zlinsky.cz

Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost o prohlášení pozemků za nehonební s uvedením důvodu, doklad o vlastnictví k dotčenému pozemku, snímek z katastrální mapy, podrobné zdůvodnění žádosti (např. záměr využití pozemku, který není slučitelný s výkonem práva myslivosti).

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost si píše žadatel sám.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatky nejsou stanoveny.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Uživatel honitby a vlastník honitby.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 2

- Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.

 

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce stanoveny nejsou.

 

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2019

- Popis byl naposledy aktualizován:      

1.11.2019

 

aktualizováno: 30.10.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap