Programové období 2021 - 2027

Česká republika se spolu s územními partnery, mezi které patří také všechny kraje, aktivně připravuje na budoucí programové období 2021–2027.

Nastavení pravidel pro poskytování a čerpání dotačních programů pro období 21+ je konzultováno na jednáních Národní stálé konference – prezentace a zápisy z těchto jednání jsou k nahlédnutí na webových stránkách MMR.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR organizuje sérii tzv. kulatých stolů, v rámci kterých je období politiky soudržnosti po roce 2020 debatováno s partnery a experty z různých pracovních skupin a institucí. Podrobné informace včetně prezentací a videozáznamů jsou k dispozici na stránkách jednotlivých kulatých stolů.

Aktuální informace k této problematice jsou do území Zlínského kraje předávány prostřednictvím jednání Regionální stálé konference a Pracovní skupiny pro absorpční kapacitu v území.

Na národní úrovni byly vytvořeny a schváleny klíčové strategické dokumenty pro období 2021–2027. Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 byla schválena vládou ČR dne
30. července 2019. Cílem této koncepce je především určit oblasti pro financování po roce 2020, tj. identifikovat hlavní priority a cíle ČR, a v návaznosti na nové podmínky pro poskytování podpory ze strany Evropské komise optimalizovat zdroje pro jejich pokrytí.

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, schválená vládou ČR dne 4. 11. 2019, stanovuje hlavní cíle
v oblasti regionální politiky v horizontu příštích deseti let. Ty mohou využít regiony ve svých rozvojových záměrech. Online prezentace k SRR 21+ je k vidění zde.

Aktuálně se připravuje také Dohoda o partnerství, ve které budou souhrnně popsány základní cíle, charakteristiky a parametry využívání fondů EU pro období 2021-2027.

Na regionální úrovni je zpracovávaná Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030, jejíž schválení Zastupitelstvem ZK se předpokládá v únoru 2020.

dokumenty ke stažení

.pdf Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 3941,76 kB
.pdf Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 1055,02 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap