Program Vouchery Asistence

  30.6.2016

Zlínský kraj vyhlašuje Program Vouchery Asistence s alokací 3 000 000 Kč v rámci projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje financovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a Zlínského kraje. Jedná se o poskytnutí dotace ve výši 100 000 – 500 000 Kč veřejným subjektům na podporu přípravy projektů, které přispějí k naplnění alespoň jednoho ze strategických cílů Regionální inovační strategie Zlínského kraje. Žádosti o poskytnutí voucheru asistence je možné předkládat na Krajském úřadě Zlínského kraje ode dne 1. 8. 2016 do vyčerpání alokace Programu. Bližší informace a formulář žádosti o poskytnutí voucheru asistence jsou obsahem přiložené dokumentace Programu Vouchery Asistence. 

Na základě dotazů žadatelů o poskytnutí voucheru asistence z RP14-16 Programu Vouchery Asistence projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje uvádí poskytovatel tyto upřesňující informace:

Způsobilost DPH

V souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV, kap. 8.5 Daň z přidané hodnoty platí pro způsobilost daně z přidané hodnoty v rámci poskytnutí voucheru asistence, resp. při přípravě strategického projektu, následující: Daň z přidané hodnoty (DPH) je obecně jako všechny daně nezpůsobilá s výjimkou případů, kdy je podle vnitrostátních předpisů neodpočitatelná. DPH je tak způsobilá pouze pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu (dle zákona o DPH). Způsobilá daň z přidané hodnoty se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je i daň z přidané hodnoty vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části.

Osobní výdaje – limit 1,2 úvazku

Způsobilým výdajem v rámci přípravy strategického projektu, a současně v rámci vykonávání dalších činností pro subjekt příjemce/partnera, nemůže být u 1 pracovníka pracovní úvazek vyšší než 1,2 úvazku celkem v souhrnné výši uzavřených úvazků u subjektů zapojených do přípravy strategického projektu (tj. příjemce a jeho partnerů).

Dokumenty ke stažení

.pdf program-rp14-16-vouchery-asistence-podepsany - POZOR! Za dotazy k odborným záležitostem v rámci programu Vouchery asistence RP 14-16 zodpovídá od 1.12.2017 Ing. Viera Pechancová, viera.pechancova@kr-zlinsky.cz, tel.: +420 577 043 409 27247,89 kB
.docx zadost-programu-rp14-16 111,3 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.