PROGRAM VE 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU

27. 1. 2022

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 

PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost

stálá expozice - 3. podlaží budovy 14

Moderní expozice zpracovává tři významná zlínská témata: historii firmy Baťa do roku 1948, historii zdejších filmových ateliérů i příběh cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Expozici doplňuje řada interaktivních prvků a kinosály s dobovými dokumenty. Pro dokonalý zážitek si můžete sjednat komentovanou prohlídku nedalekého zlínského "mrakodrapu" v budově 21, která byla sídlem baťovské administrativy

FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf

stálá expozice – 5. podlaží budovy 14

Malá expozice představuje naučnou i hravou formou rozsáhlou práci a etnografickou činnost významného zlínského rodáka. Pexeso, doplňování říkadel, hra s nářečími i loutkové divadlo zabaví především malé návštěvníky.

VÝSTAVY

NOMÁDI EVROPY – PŘÍBĚH SLOVENSKÉHO DRÁTENICTVÍ

do 27. 2. – 1. podlaží budovy 14

Výstava představuje typicky slovenské lidové zaměstnání – drátenictví, dnes považované za národní kulturní dědictví. Vypráví neuvěřitelný příběh odříkání, ale i odhodlání, odvahy a šikovnosti jednoduchých rolníků z nejchudobnějších horských regionů severozápadního Slovenska a Spiše, kteří obohatili světovou materiální kulturu o nový typ praktických

předmětů každodenní potřeby a drát povýšili na klasický řemeslný a výtvarný materiál.

Komentovaná prohlídka s kurátorem 24. 2. v 16.00 hod.

DROBNÁ KRÁSA ANEB MINIATURY OBUVI

do 27. 2. - 1. podlaží budovy 14

Výstava představuje pestrý soubor miniatur obuvi ze sbírek MJVM. Nejrůznější typy obuvi z různorodých materiálů a s detailním provedením spojují jejich drobné rozměry a společně vytvářejí roztomilou podívanou.

OD KOSMY PŘES DALIMILA: KRONIKY INSPIRUJÍCÍ

do 27. 2. - 1. podlaží budovy 14

Výstava tapisérií, které jsou replikami nejstarší česky psané a veršované Kroniky tak řečeného Dalimila z let 1331 až 1333. Její iluminované ilustrace inspirovaly textilní výtvarnici Věru Mičkovou k jejich převedení do tkané podoby a v letech 2009 - 2011 vytvořila soubor dvaceti gobelínů o rozměrech 70 x100 centimetrů. Gobelíny jsou doplněny tištěnými kronikami ze sbírek muzeí Zlínského kraje jako živými poselstvími, která i přes propast několika staletí zůstávají stále aktuálním inspiračním zdrojem české kultury a umění.

Komentovaná prohlídka s kurátorkou 3. 2. v 16.00 hod.

DOPROVODNÝ PROGRAM   

ŠPERKY JAKO PRO PRINCEZNU

10 2. – 1. podlaží budovy 14, 10.00–12.00 a 14.00–16.00

Ozdobte se jako princezna šperky, které si vyrobíte na naši dílně! Inspirujte se přitom drátenickým uměním ve výstavě Nomádi Evropy. Vhodné pro všechny od 5 let. Více informací na edukace@muzeum-zlin.cz nebo na 573 032 3xx (19-21). Vstupné 59 Kč, snížené 39 Kč

THAJSKO – PO SMRTI KRÁLE CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY MUZEA I.

17. 2. – 2. podlaží budovy 15, sál B, v 17.00 hod

Mladý cestovatel Jakub Greschl navzdory hendikepu projel na 30 zemí světa. V přednášce přiblíží exotické Thajsko a výjimečnou atmosféru, která tam vládla po úmrtí krále Pchúmipchona Adunjadéta.

Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, ZTP a ZTP/P zdarma.

ZÁLOŽKY DO KNÍŽKY

26. 2. – 1. podlaží budovy 14, 10.00–12.00 a 14.00–16.00

Čtěte knihy stylově! Přijďte si vyrobit tkanou a drátěnou záložku do knížky. Vhodné pro všechny od 5 let. Více informací na emailu edukace@muzeum-zlin.cz nebo na 573 032 3xx (19-21).

Vstupné 59 Kč, snížené 39 Kč.

JÓGA

vždy v pondělí – 3. podlaží budovy 14, v 16.30 hod

Cvičení vycházející z klasické hathajógy pro začátečníky i pokročilé vždy v pondělí v prostorách muzea pod vedením instruktorky M. Dvořákové. Vstupné 60 Kč za lekci.

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY

Bližší podrobnosti u Pavly Hradilové, tel. 608 741 563.

NOMÁDI EVROPY - PŘÍBĚH SLOVENSKÉHO DRÁTENICTVÍ

1. 2. – 1. podlaží budovy 14, v 16.00 hod

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem O. Machálkem

VLTAVÍNY – POSLOVÉ Z VESMÍRU

8. 2. – 5. podlaží budovy 14, v 17.00 hod

Přednáška geoložky Andrei Dovicové.

JIŽNÍ AFRIKA

15. 2. – 5. podlaží budovy 14, v 17.00 hod

První část přednášky JUDr. Libora Bureše ze Vsetína, s promítáním.

LEBEDĚNÍ NA LEBEDOVĚ ANEB K ROZHLEDNĚ ZDENIČCE

23. 2.

Pěší jednodenní vycházka na Kroměřížsko. Odjezd z vlakového nádraží Zlín střed v 9.00 hodin do Kroměříže.

Hrad Malenovice

Hrad je tento měsíc uzavřen.

Muzeum luhačovického Zálesí

VÝSTAVY

MASKY, KOSTÝMY, MAŠKARY

do 4. 9.

Výstava mapující stopy maskování v lidové tradici jihovýchodní Moravy prostřednictvím fotografií Jana Horáčka, trojrozměrných předmětů i uměleckých děl Ludmily Vaškové.

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

VÝSTAVY

PROSTOR ZLÍN | ŘÁDY VIDĚNÍ

stálá expozice – 2. podlaží budovy 14

Stylová industriální atmosféra výstavních prostor dává vyniknout atraktivnímu pojetí stálé expozice ze sbírek krajské galerie. Přibližuje zlatou epochu největšího rozmachu Zlína v baťovském období a představuje zdejší unikátní architekturu i to nejzajímavější z průmyslového designu spolu s klasickým a moderním uměním od 19. století až do současnosti.

ZDEŇKA SALETOVÁ. z - NIT – ra

do 27. 2. - 1. podlaží budovy 14

Zdeňka Saletová (1980) patří k uměleckým osobnostem provázaným s výtvarnou scénou Zlína, z něhož pochází. Je absolventkou Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění a Akademie výtvarných umění v Praze, kde prošla ateliéry Jana Koblasy, Miloše Šejna a Jindřicha Zeithammla. Ačkoliv od počátku inklinuje k sochařství, její tvorba se formuje na mnohem širším základu a vyznačuje se mimořádným citem pro kombinaci rozmanitých výtvarných technik a přístupů. Klasický sochařský materiál se tu objevuje vedle křehkého a pomíjivého média papíru, grafické experimenty v čele se slepotisky se doplňují s náročným procesem vyšívání, subtilní kresebné linie střídají pestrobarevné malířské vstupy. Přes variabilitu uměleckých postupů však její dílo zůstává silně vnitřně soudržné. Vychází z duchovní soustředěnosti a skrze fragmenty našeho světa proniká k jeho skrytějším vrstvám. Významným tématem se u Zdeňky Saletové stal proces variování několika základních forem. Patří k nim především díla na bázi modifikace kruhu nebo tvaru schouleného embrya, které odkazují k obecnému principu zrodu, svébytně pojaté obrazce modliteb nebo také různorodé výjevy čerpající z lidových krojů a jejich tvarového i koloristického bohatství. V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně se jedná o autorčinu první samostatnou prezentaci, která se soustředí na díla vzniklá v průběhu uplynulých deseti let.

Komentovaná prohlídka s autorkou 1. 2. v 17.00 hod.

ROZUM VERSUS CIT2: ZLÍNSKÝ PRŮMYSLOVÝ DESIGN 1959–1992

do 27. 2. - 2. podlaží budovy 14, grafický kabinet

Pokračování výstavy mapující historii zlínského průmyslového designu tentokrát návštěvníky blíže seznamuje s obdobím od roku 1959, kdy začala vysokoškolská výuka tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně (Gottwaldově), až do rozdělení Československa, které znamenalo také rozpad dosavadního institucionálního rámce československého designu. Podobně jako v prvním díle výstavy představuje toto téma a jeho klíčové osobnosti prostřednictvím nových technologií. Kromě fyzicky vystavených artefaktů je součástí speciální aplikace, díky níž si zájemci mohou pohovořit s AR „hologramem“ designéra Františka Crháka nebo si projít výstavu s virtuálním kurátorem. Výstava Rozum versus cit2 : Zlínský průmyslový design 1959–1992 je součástí rozsáhlého společného projektu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Národního technického muzea v Praze a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, mapujícího design v technických disciplínách během existence Československa a je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu NAKI II Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl (DG18P02OVV059).

Komentovaná prohlídka s kurátorem 16. 2. v 17.00 hod.

FRANCISCO GOYA: CAPRICHOS – ROZMARY (1793–1799), CYKLUS GRAFICKÝCH LISTŮ

do 1. 5. – 2. podlaží budovy 14, grafický kabinet

V grafickém kabinetu představuje galerie slavný konvolut osmdesáti grafických listů, který v letech 1793 až 1799 vytvořil španělský malíř Francisco Goya. Originální cyklus leptů obsahuje širokou škálu námětů, k nimž patřily noční můry, neřesti a výstřednosti. Je považován za jedno z jeho vrcholných děl se satirickým tónem, kritizujícím dobovou společnost. První vydání roku 1799 vyšlo v nákladu 270 výtisků. Jednu sadu Rozmarů vlastní zámek Hradec nad Moravicí. Zřejmě přímo ve Španělsku ji získal majitel tohoto zámku Felix Maria IV. kníže Lichnovský z Voštic (1814–1848) a je nyní zapůjčena pro zlínskou prezentaci.

Komentovaná prohlídka s kurátorkou 22. 2. v 17.00 hod.

PRO RODINY S DĚTMI

GALEŘIŠTĚ
každou středu a čtvrtek – 2. podlaží budovy 14, 10.00 – 11.00

Galeřiště je výtvarné hřiště pro děti (2–5 let) v doprovodu rodičů pod vedením lektora. Prostor stvořený ke hraní, tvoření a zážitky mezi uměleckými díly.

SOBOTNÍ DÍLNY V GALERII ANEB DIVADLEM K VÝTVARNÉMU UMĚNÍ
5. a 19. 2. – 2. podlaží budovy 14, 14.00–16.00

Pejsek a Kočička v galerii 5. 2., 14.00–16.00

Pohádka mezi obrazy a sochami.

Pohádkový svět 19. 2., 14.00–16.00

Čas ve světě fantazií a pohádek malíře Petra Nikla.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

AKCE

PETR STANČÍK A NADMĚRNÝ NÁKLAD

2. 2. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, v 17.00 hod

Opulentní fantazie, nitky neotřelých myšlenek a gejzíry poněkud ulítlého humoru dělají z Petra Stančíka jednoho z nejosobitějších spisovatelů polistopadové éry české literatury. To vše si budeme moci vychutnat naživo při jeho autorském čtení, a to s hudebním doprovodem folkpunkového tria Nadměrný náklad.

Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč

AKCE KINEDOK: NA ZNAČKY!

9. 2. – 2. podlaží budovy 15, sál A, v 17.00 hod

Každou druhou středu v měsíci nově promítáme ve spolupráci s projektem KineDok dokumentární filmy. KineDok je mezinárodní alternativní distribuční síť spojující fanoušky a tvůrce dokumentárního filmu. Některá promítání navštíví také tematičtí hosté k následné diskuzi. Jako první uvedeme snímek Na značky!, který přiblíží atmosféru všesokolského sletu v 21. století. Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč.

KNIHOŽROUTI

9. a 23. 2. – 3. podlaží budovy 15, klubovna, v 15.00 hod

Klub pro čtenáře od 8 do 15 let, kteří mají rádi knížky a rádi si o nich povídají. Pomoc se čtením, tipy na super knížky, spousta nových informací, noví kamarádi a zábava s knihovnicí Anďou. Vstup zdarma.

MEZINÁRODNÍ DEN ASPERGEROVA SYNDROMU

18. 2. – 2. podlaží budovy 15, foyer, 16.30–18.00

Beseda s odborníky z organizace Za sklem o. s. – Zlín věnovaná problematice lidí na spektru autismu. Besedu doplní čtení z knihy A proto skáču, kterou napsal třináctiletý japonský chlapec, trpící silnou formou autismu. Během čtení budou na místě informační materiály a ukázky edukačních pomůcek, nabídka odborné literatury a přehled sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dospělými lidmi s poruchou autistického spektra (PAS). Vstup zdarma.

KURZY

VU3V – ARCHITEKTI ITALSKÉHO BAROKA

7. 2. – 11. 4. – 2. podlaží budovy 15, sál A, v 10.30 hod

Letní semestr Virtuální univerzity třetího věku. Studium je určeno seniorům, osobám v kategorii 50+ a invalidním důchodcům bez rozdílu věku. Přihlášky a více informací na www.kfbz.cz/vu3v2022. Přihlásit se lze nejpozději do 11. 2. 2022.

Studijní poplatek za cyklus šesti video přednášek je 360 Kč.

OSOBNÍ KNIHOVNÍK

nová konzultační služba

Potřebujete poradit s využitím našich online služeb? Rádi byste se nechali provést po odděleních ústřední knihovny? Hledáte inspiraci, co číst? Nebo toužíte vědět cokoliv jiného o knihovně a nebojíte se zeptat? Pokud jste odpověděli alespoň na jednu z otázek ano, pak jistě přivítáte naši novou službu OSOBNÍ KNIHOVNÍK. Zarezervujte si termín na kfbz. cz/osobniknihovnik a my si uděláme čas jenom na Vás. Sejít se můžeme v ústřední knihovně nebo online. Je to jednoduché a zdarma.

VÝSTAVY

KOMENSKÝ V KOMIKSU

2. – 26. 2. – 2. podlaží budovy 15, foyer

Výstava Kláry Smolíkové a Lukáše Fibricha originálním způsobem provází životem a dílem Učitele národů. Výstava je určená především dětem, které jistě přivítají zábavnou formu, komiksové zpracování i interaktivní prvky. Vstup zdarma.

Obvodní knihovna Malenovice 

STŘEDOVĚKÁ OBUV

2. – 28. 2.

Výstava keramiky ZUŠ Malenovice. Vstup zdarma

Změna programu vyhrazena.

 

--img-7461.jpg
img-4701-foto-jiri-balat.jpg
img-7003.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap