PROGRAM VE 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU

3. 1. 2022
  • MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost 

stálá expozice – 3. podlaží budovy 14

Moderní expozice zpracovává tři významná zlínská témata: historii firmy Baťa, historii zdejších filmových ateliérů i příběh cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Součástí je obuvnické muzeum s více než šesti sty exponáty historické, exotické a baťovské obuvi.

FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf

stálá expozice – 5. podlaží budovy 14

Malá expozice představuje naučnou i hravou formou rozsáhlou práci a etnografickou činnost významného zlínského rodáka.

VÝSTAVY

VÁNOCE S VŮNÍ PERNÍKU

do 9. 1. - 5. podlaží budovy 14

Vůně perníku a jeho přítomnost na svátečně nazdobeném stole dnes patří k symbolům vánočních svátků stejně, jako k nim už patří stromeček nebo kapr. Ale nebylo tomu tak vždy! Historii této pochoutky představíme prostřednictvím bohatě vyřezávaných dřevěných perníkových forem, kolekce barvotiskových obrázků na perník, vykrajovátek a dalších pomůcek k jeho pečení.

DROBNÁ KRÁSA ANEB MINIATURY OBUVI

do 27. 2. - 1. podlaží budovy 14

Výstava představuje pestrý soubor miniatur obuvi ze sbírek MJVM. Nejrůznější typy obuvi z různorodých materiálů a s detailním provedením spojují jejich drobné rozměry a společně vytvářejí roztomilou podívanou.

OD KOSMY PŘES DALIMILA: KRONIKY INSPIRUJÍCÍ

do 27. 2. - 1. podlaží budovy 14

Výstava tapisérií, které jsou replikami nejstarší česky psané a veršované Kroniky tak řečeného Dalimila z let 1331 až 1333. Její iluminované ilustrace inspirovaly textilní výtvarnici Věru Mičkovou k jejich převedení do tkané podoby a v letech 2009 - 2011 vytvořila soubor dvaceti gobelínů o rozměrech 70 x100 centimetrů. Gobelíny jsou doplněny tištěnými kronikami ze sbírek muzeí Zlínského kraje jako živými poselstvími, která i přes propast několika staletí zůstávají stále aktuálním inspiračním zdrojem české kultury a umění.

NOMÁDI EVROPY – PŘÍBĚH SLOVENSKÉHO DRÁTENICTVÍ

do 27. 2. -1. podlaží budovy 14

Výstava představuje typicky slovenské lidové zaměstnání – drátenictví, dnes považované za národní kulturní dědictví. Vypráví neuvěřitelný příběh odříkání, ale i odhodlání, odvahy a šikovnosti jednoduchých rolníků z nejchudobnějších horských regionů severozápadního Slovenska a Spiše, kteří obohatili světovou materiální kulturu o nový typ praktických předmětů každodenní potřeby a drát povýšili na klasický řemeslný a výtvarný materiál.

  • MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ

VÝSTAVY

MASKY, KOSTÝMY, MAŠKARY

do 4. 9.

Výstava mapující stopy maskování v lidové tradici jihovýchodní Moravy prostřednictvím fotografií Jana Horáčka, trojrozměrných předmětů i uměleckých děl Ludmily Vaškové.

  • KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ

VÝSTAVY

PROSTOR ZLÍN | ŘÁDY VIDĚNÍ

stálá expozice – 2. podlaží budovy 14

Stylová industriální atmosféra výstavních prostor dává vyniknout atraktivnímu pojetí stálé expozice ze sbírek krajské galerie. Přibližuje zlatou epochu největšího rozmachu Zlína v baťovském období a představuje zdejší unikátní architekturu i to nejzajímavější z průmyslového designu spolu s klasickým a moderním uměním od 19. století až do současnosti.

CAPRICHOS – ROZMARY (1793 – 1799)

Z CYKLU 80 GRAFICKÝCH LISTŮ FRANCISCA GOYI

26. 1. – 1. 5. - 2. podlaží budovy 14, grafický kabinet

V grafickém kabinetu představí galerie významný cyklus grafických listů, který v letech 1793 až 1799 vytvořil španělský malíř Francisco  Goya. Cyklus leptů obsahuje škálu námětů a je považován za jedno z jeho vrcholných děl se satirickým tónem kritizujícím dobovou společnost. K častým námětům patřily noční můry, neřesti a výstřednosti. První vydání roku 1799 vyšlo v nákladu 270 výtisků. Jednu sadu Rozmarů má zámek Hradec nad Moravicí, kterou zřejmě přímo ve Španělsku získal Felix Maria IV. kníže Lichnovský z Voštic (1814–1848). Právě tento konvolut bude zapůjčen pro zlínskou prezentaci.

Vernisáž: 25. 1. v 17.00

ZLÍNSKÉ SALONY 1936–1948

do 16. 1. - 2. podlaží budovy 14, grafický kabinet

Výstava reflektuje 85. výročí od uspořádání I. Jarního zlínského salonu. Věnuje se historii tohoto fenoménu již od prvních ročníků, během nichž pořadatelé hledali možnosti, jak tento výstavní formát uchopit v prostředí moderního města, jehož hnacím motorem byl průmyslový podnik Baťa. Dále se zaměřuje na vývoj v průběhu válečných let, kdy tato každoroční přehlídka soudobého umění získala důstojnější výstavní podobu díky novému architektonickému řešení navrženému architektem Janem Vaňkem. Stala se také významným počinem v počátcích zlínského průmyslového designu, kdy byl na půdě V. Zlínského salonu, takřka navzdory době, poprvé veřejnosti průkopnicky představen návrh obráběcího stroje - revolverový soustruh vytvořený ve spolupráci nově založené Školy umění a baťovských strojíren. Závěrečná část představuje poválečný vývoj, během něhož se v letech 1947 a 1948 nakrátko znovu oživila myšlenka salonů prostřednictvím přehlídek v tehdejším Domě umění (Památníku Tomáše Bati), avšak v již odlišných společensko-historických podmínkách. Výstava představuje polaritu tehdejší akviziční činnosti firmy Baťa oscilující od vyhraněně modernistického pólu až po realisticky zobrazenou oslavu kultu práce.

Komentovaná prohlídka: 11. 1. v 17.00

ZDEŇKA SALETOVÁ. z - NIT – ra

do 27. 2. - 1. podlaží budovy 14

Zdeňka Saletová (1980) patří ke střední generaci umělců, jejichž tvůrčí cesta je provázána se zlínskou výtvarnou scénou. V letech 2000 až 2003 absolvovala Zlínskou soukromou vyšší odbornou školu umění a ve studiích pokračovala v Praze na Akademii výtvarných umění, kde prošla ateliéry Jana Koblasy, Miloše Šejna a Jindřicha Zeithammela, u něhož výuku v roce 2009 završila. Ačkoliv od počátku inklinuje k sochařství, její tvorba se formuje na mnohem širším základu a vyznačuje se mimořádným citem pro kombinaci rozmanitých výtvarných technik a přístupů. Tradiční sochařský materiál se tu objevuje vedle křehkého média papíru, slepotisky se doplňují s náročným procesem vyšívání, subtilní linie střídají pestrobarevné malířské vstupy. Přes variabilitu uměleckých postupů však její dílo zůstává silně vnitřně soudržné. Vychází z hloubky duchovního soustředění a skrze fragmenty našeho světa proniká do dalších dimenzí, aby odkrylo hlubší principy utváření světa. Často se jedná o variace vybraného okruhu motivů, který zahrnuje díla na bázi kruhových útvarů, zpodobení embryonálních stavů člověka, obrazce modliteb, ale rovněž práce čerpající z tvarového a koloristického bohatství lidových krojů. V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně se jedná o autorčinu první samostatnou prezentaci.

ROZUM VERSUS CIT2: ZLÍNSKÝ PRŮMYSLOVÝ DESIGN 1959–1992

do 27. 2. - 2. podlaží budovy 14, grafický kabinet

V pořadí druhá výstava se zaměří na dění v oblasti designu technických oborů ve Zlíně (Gottwaldově) a jeho širším okolí. Její počátek souvisí se zahájením výuky tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně na vysokoškolské úrovni v roce 1959. Konec představuje rozdělení Československa a zároveň zánik dosavadních společenských a ekonomických struktur spojených s rozpadem institucionálního rámce československého designu. Dominantními osobnostmi pozorovaného období jsou zejména pedagogové a designéři Zdeněk Kovář a František Crhák, kteří svými pracemi spoluutvářeli svébytnou tvář nejen zlínského, ale i československého designu. Výstava je součástí rozsáhlého projektu Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a Národního technického muzea, mapujícího design v technických disciplínách během existence Československa a je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu NAKI II Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl (DG18P02OVV059).

Vernisáž výstavy: 18. 1. v 17.00

PRO RODINY S DĚTMI

Galerijní ARTSTUDIO pro děti a rodiče

Užijte si s dětmi herny v prostorách stálé expozice (2.NP).

GALEŘIŠTĚ
každou středu a čtvrtek – 2. podlaží budovy 14, 10.00 – 11.00

Galeřiště je výtvarné hřiště pro děti (2–5 let) v doprovodu rodičů pod vedením lektora. Prostor stvořený ke hraní, tvoření a zážitky mezi uměleckými díly.

SOBOTNÍ DÍLNY V GALERII ANEB DIVADLEM K VÝTVARNÉMU UMĚNÍ

8. a 22. 1. v 14.00 – 16.00 2. podlaží budovy 14

Trochu výtvarné umění, trochu divadlo, trochu tvorba. Přiveďte k nám do galerie děti na sobotní divadelně-výtvarné dílny.
8. 1.      14.00 - 16.00       Pejsek a Kočička v galerii 

Pohádka mezi obrazy a sochami.

22. 1.           14.00 - 16.00                   Pohádkový svět

                                    Čas ve světě fantazií a pohádek malíře Petra Nikla.

  • KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KNIHOŽROUTI

12. a 26. 1., 15.00 - 3. podlaží budovy 15, klubovna

Klub pro čtenáře od 8 do 15 let, kteří mají rádi knížky a rádi si o nich povídají. Pomoc se čtením, tipy na super knížky, spousta nových informací, noví kamarádi a zábava s knihovnicí Anďou. 

Vstup zdarma.

Lenka Křesadlová a Michaela Letá: Stavby s orientální tematikou v památkách zahradního umění v ČR

12. 1., 17.00 - 2. podlaží budovy 15, kavárna

Publikace se věnuje fenoménu orientálních staveb (pavilonů, mešit, mostků apod.) v zahradách a parcích na území naší republiky. Vznikla v návaznosti na stejnojmennou výstavu Národního památkového ústavu, kterou můžete v ústřední knihovně navštívit od 3. do 29. ledna 2022. Knihu blíže představí autorky Lenka Křesadlová a Michaela Letá ve středu 12. ledna 2022 v kavárně v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Vstup zdarma.

Klub milovníků knih

19. 1., 17.00 - 2. podlaží budovy 15, sál B

Lednové setkání příznivců knih a povídání si o nich se uskuteční na téma Novoroční čtenářská výzva. Na setkání je třeba se předem přihlásit na mailu sukupova@kfbz.cz. Vstup zdarma.

Michaela Malá: ŽIVOT velkými písmeny

26. 1., 17.00 - 2. podlaží budovy 15, sál B

Autorka Michaela Malá, vlastním jménem Markéta Dohnalová, vydala další knihu, která je volným pokračováním trilogie Homo psychoticus. Tyto tři knihy mapují autorčinu minulost a přítomnost, doplněné o popis psychických strastí schizofrenie spolu s panickými úzkostmi. Autorka si niterně všímá svých myšlenkových pochodů, které zapisuje a popisuje, a tak je kniha vším, co jen může zažít člověk s psychotickou duší. Projevy nemoci, ale i partnerský život, snaha obstát ve světě normálních lidí. Kniha je i pokusem o destigmatizaci schizofrenie. Je určena podobně nemocným lidem, jejich blízkým, psychiatrům, psychologům, sociálním pracovníkům a všem, které tato problematika zajímá. Vstup zdarma.

KURZY

VU3V - Architekti italského baroka

7. 2. -11. 4., 10.30 - 2. podlaží budovy 15, sál A

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze Vás zvou na přednášky letního semestru Virtuální Univerzity třetího věku. Tentokrát na téma Architekti italského baroka. Studium je určeno seniorům, osobám v kategorii 50+ a invalidním důchodcům bez rozdílu věku. Studijní poplatek za cyklus šesti videopřednášek bude upřesněn. Kontakt pro další informace vč. přihlášky: PhDr. Zuzana Svobodová, tel.: 573 032 508, 730 581 102, případně osobně u pultu ve 2.NP.

VÝSTAVY

STAVBY S ORIENTÁLNÍ TEMATIKOU V HISTORICKÝCH ZAHRADÁCH V ČR

3. – 29. 1. – 2. podlaží budovy 15, foyer

Výstava ZUŠ Štefánikova Zlín

3. – 29. 1. – 2. podlaží budovy 15, foyer

14|15 BAŤŮV INSTITUT a další externí akce

 

 

--img-7461.jpg
img-4701-foto-jiri-balat.jpg
img-4691-foto-jiri-balat.jpg
img-4703-foto-jiri-balat.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap