PROGRAM VE 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU - DUBEN

31. 3. 2022

14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně vznikl konverzí dvou továrních budov bývalého Baťova továrního areálu. Dříve industriální budovy se změnily v moderní kulturní centrum, které se řadí svým konceptem a expozicemi k evropským unikátům. Ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU sídlí Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Lidé zde mohou zhlédnout tři stálé expozice: Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost, Prostor Zlín | Řády vidění a František Bartoš: Pedagog, jazykovědec, etnograf. V průběhu roku se v tomto kulturně vzdělávacím centru koná také řada výstav a další doprovodné kulturní akce, jako jsou například různá autorská setkání, konference či koncerty.

 

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

 

PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost

stálá expozice - 3. podlaží budovy 14

Stálá expozice nabízí tři zajímavá zlínská témata: historii firmy Baťa do roku 1948, tvorbu zdejších filmových ateliérů i příběh cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Součástí je i muzeum obuvi, jedno z největších v Evropě.

 

FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf

stálá expozice – 5. podlaží budovy 14

Malá expozice představuje naučnou i hravou formou rozsáhlou práci a etnografickou činnost významného zlínského rodáka F. Bartoše.

 

VÝSTAVY

 

VAJÍČKO MALOVANÉ, Z LÁSKY DAROVANÉ

do 1. 5. – 5. podlaží budovy 14

Panelová výstavka představující období pašijového týdne a Velikonoc doplněná o ukázku reprezentativní kolekce kraslic ze sbírky zlínského muzea.

 

ZÁZRAČNÉ OČI A RUCE LUDVÍKA KADLEČKA

do 26. 6. – 1. podlaží budovy 14

Výstava originálních výtvarných návrhů jednoho z význačných tvůrců zlínského dětského filmu, výtvarníka ateliéru Hermíny Týrlové. Panely představí Kadlečkovu práci na seriálu Ferda mravenec.

 

HLAVU VZHŮRU! FURT SE DE!

do 28. 8. – 1. podlaží budovy 14

Výstava věnovaná životu a dílu Marie Fischerové-Kvěchové, jejíž ilustrace krásné literatury, lidových písní a říkadel u nás formovaly estetické cítění dětí několika generací. Výstava vznikla ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze v rámci projektu Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku. Firma Fischerových byla v 1. pol. 20. stol. nejvýznamnějším komínářským podnikem v Čechách a vystavěla na dva tisíce komínů doma i v zahraničí. Po zestátnění majetku bylo i malířce Marii Fischerové-Kvěchové zakázáno publikovat, její knihy musely zmizet z knihoven a antikvariátů. Přesto se její ilustrace i dnes těší velké oblibě.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM   

 

JÓGA

vždy v pondělí – 3. podlaží budovy 14, v 16.30 hod

Cvičení vycházející z klasické hathajógy pro začátečníky i pokročilé vždy v pondělí v prostorách muzea pod vedením instruktorky M. Dvořákové.

Vstupné 60 Kč za lekci.

 

SVÁTEČNÍ NEDĚLE PRO BABIČKY S DĚTMI

3. 4. – 1. podlaží budovy 14, 10.00–12.00 a 14.00–16.00

Děti, vezměte babičku do muzea, vyrobte si loutku a zahrajte si společně loutkové divadlo. Dílnu pro děti doplňuje komentovaná prohlídka výstavy „Hlavu vzhůru! Furt se de!“ s kurátorkou. Dílna je vhodná pro děti od 6 let, rezervace místa není nutná. Informace na edukace@muzeum-zlin.cz nebo 573 032 3xx (19, 20 či 21)

Vstupné základní 59 Kč, snížené 39 Kč, děti do 6 let zdarma.

 

ZELENÝ ČTVRTEK V MUZEU

14. 4. – 5. podlaží budovy 14, 10.00–12.00 a 13.00–17.00

Tradiční zvyky dodržované v období Velikonoc ve starém Zlíně představí program s tvořivými dílnami, jarmáčkem, ukázkami různých stylů zdobení kraslic, pletení tatarů, výrobou velikonočních dekorací z vizovického pečiva, přípravou tradičních velikonočních pokrmů a pečením jidášků.

Vstupné základní 59 Kč, snížené 39 Kč, rodinné 129 Kč.

 

CESTOVATELSKÉ LEGENDY HANZELKA A ZIKMUND

22. 4. – 10.00–18.00

Komponovaný program k připomenutí 75. výročí startu legendární dvojice na jejich první cestu Afrikou a Jižní Amerikou. Součástí je i výstava srovnávacích fotografií z této cesty s fotografiemi Expedice Z101 ve 3. NP 21. budovy (1. – 30. 4.).

Promítání filmů H+Z, interaktivní prvky s tématem cestovatelství

3. podlaží budovy 14, 10.00–18.00

Přehlídka vozů Tatra

před 14. budovou, 13.00–18.00

Setkání cestovatelů u hrobu M. Zikmunda

Lesní hřbitov, 16.00–17.00

Koncert Filharmonie B. Martinů, sólista V. Hudeček

Kongresové centrum Zlín, v 19.00 hod

 

DO JARNÍCH DNŮ S NOVÝM ŠPERKEM

23. 4. – 3. podlaží budovy 14, 10.00–12.00 a 14.00–16.00

Tvořivá dílna pro děti od 5 let i pro dospělé. Ozdobte se jako baťovská žena šperky, které si vyrobíte na naší dílně! Rezervace místa není nutná. Informace na edukace@muzeum-zlin.cz nebo 573 032 3xx (19, 20 či 21).

Vstupné: základní 59 Kč, snížené 39 Kč, děti do 6 let zdarma.

 

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY

Bližší podrobnosti u Pavly Hradilové, tel. 608 741 563.

 

JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO OLOMOUCE

1. 4.

Navštívíme výstavu Rudolf II. ve Vlastivědném muzeu a komentovanou prohlídku vily Primavesi. Odjezd vlaku z nádraží Otrokovice v 9.44 hodin.

 

FRANCISCO GOYA

5. 4. – 2. podlaží budovy 14, v 16.00 hod

Komentovaná prohlídka výstavy, provází Mgr. Ladislava Horňáková.

 

HISTORIE PRAJZSKÉ REPUBLIKY

10. 4.

Jednodenní zájezd do oblasti Hlučínska. Pouze pro přihlášené. Odjezd autobusu, zastávka U zámku v 6.15 hodin.

 

KAVÁRNIČKA

12. 4. – 5. podlaží budovy 14, v 17.00 hod

Oblíbené setkání členů spolku a ostatních zájemců se zajímavým hostem – sochařem Radimem Hankem.

 

VÝVOJ ŠPERKU OD ANTIKY PO SOUČASNOST

26. 4. – 5. podlaží budovy 14, v 16.30 hod

Přednáší prof. PhDr. Alena Křížová z Brna.

 

Muzeum luhačovického Zálesí

 

MASKY, KOSTÝMY, MAŠKARY

do 4. 9.

Výstava mapující stopy maskování v lidové tradici jihovýchodní Moravy prostřednictvím fotografií Jana Horáčka, trojrozměrných předmětů i uměleckých děl Ludmily Vaškové.

 

hrad malenovice

 

Významná památka ceněná především pro svou bohatou stavební historii. Hrad založený v polovině 14. století moravským markrabětem a bratrem Karla IV. Janem Jindřichem dnes nabízí částečně vybavené hradní interiéry, přístupná je i hradní věž. Součástí prohlídky je i návštěva zoologické expozice „Zvířata na Zemi a člověk“ nebo expozice „Řemesla starých Malenovic“, "Hostinec našich pradědečků" či "Na hradě nebydleli jen rytíři". Otevřeno so–ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00, ostatní dny pouze na objednávku. Kontakt: 577 103 379, hrad.malenovice@muzeum-zlin.cz.

Hrad je 15. 4. uzavřen.

Slavnostní zahájení sezóny (H)radovánky 7. 5.

 

JANTAR ZE ŠTUDLOVA, KLENOT MORAVSKÝCH KARPAT

2. 4. – 30. 10. – interiér hradu

 

Jantar – tak trochu jiný minerál teplých barev často skrývající překvapení v podobě fosilie hmyzu, který před 40-50 milióny lety uvízl v někdejší pryskyřici. Tato slova platí nejen o baltském jantaru. Jedním z pokladů ukrytých v podzemí moravských Karpat na území Zlínského kraje je jantar ze Študlova. Výjimečné jantary nejen ze Študlova budou vystaveny v komnatách hradu Malenovice. Pravěké „slzy stromů“ doplní rovněž archeologické nálezy jantarových šperků. Za pozornost rozhodně stojí také okolní příroda severní části Bílých Karpat. Vystaveny zde budou velkoformátové fotografie krajiny, vzácných rostlin a živočichů. K výstavě proběhne v květnu a červnu několik doprovodných přednášek.

 

HÁJENKA

 

JAROSLAV KOŽELUHA – POUTNÍK MORAVSKOU KRAJINOU

9. 4. – 30. 10. – hradní hájenka

Výstava věnovaná dílu významné osobnosti našeho regionu připomene Koželuhův nezanedbatelný přínos v oblasti folklóru a terénní dokumentace venkovských staveb.

Vernisáž výstavy 7. 5. ve 14. 00 hod. za účasti souboru Vonička a cimbálové muziky Paléska.

 

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

 

PROSTOR ZLÍN | ŘÁDY VIDĚNÍ

stálá expozice – 2. podlaží budovy 14

Stylová industriální atmosféra výstavních prostor dává vyniknout atraktivnímu pojetí stálé expozice ze sbírek krajské galerie. Přibližuje zlatou epochu největšího rozmachu Zlína v baťovském období a představuje zdejší unikátní architekturu i to nejzajímavější z průmyslového designu spolu s klasickým a moderním uměním od 19. století až do současnosti.

 

VÝSTAVY

FRANCISCO GOYA: CAPRICHOS – ROZMARY (1793–1799), CYKLUS GRAFICKÝCH LISTŮ

do 1. 5. – 2. podlaží budovy 14, grafický kabinet

V grafickém kabinetu představuje galerie významný cyklus grafických listů, který v letech 1793 až 1799 vytvořil španělský malíř Francisco Goya. Cyklus leptů obsahuje škálu námětů a je považován za jedno z jeho vrcholných děl se satirickým tónem kritizujícím dobovou společnost. K častým námětům patřily noční můry, neřesti a výstřednosti. První vydání roku 1799 vyšlo v nákladu 267 výtisků. Jednu sadu Rozmarů má zámek Hradec nad Moravicí, kterou zřejmě přímo ve Španělsku získal Felix Maria IV. kníže Lichnovský z Voštic (1814–1848). Právě tento konvolut je zapůjčen pro zlínskou prezentaci.

Komentovaná prohlídka s kurátorkou 26. 4. v 17.00 hod.

 

JAN HONSA (1876–1937) – SAMOTÁŘ SE SRDCEM VENKOVANA

do 5. 6. – 1. podlaží budovy 14

Další výstava z cyklu významných osobností české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století je věnována malíři a grafikovi Janu Honsovi, který studoval v proslulé krajinářské škole Julia Mařáka na pražské Akademii. Jak podtitul výstavy napovídá, již od mládí byl svým založením samotář s pevnými vazbami k venkovu a rodnému kraji. Kromě studií, několika zahraničních cest a víceméně nuceného pobytu v Praze ve válečných letech prožil téměř celý život v Běstovicích u Chocně a zdejší krajina se pro něj stala základem tvůrčích inspirací. Prezentovaná kolekce děl pochází z mnoha veřejných i soukromých sbírek a sleduje postupné proměny Honsovy tvorby, která je založena na hlubokém sepětí s přírodou. Zatímco raná díla se odvíjí v intencích poetického realismu a náladových kontemplací, později na významu nabývají stylizované, dekorativní kompozice. Honsův malířský styl krystalizuje do osobité a nezaměnitelné polohy, která představuje originální linii v zobrazování českého venkova na počátku minulého století. Příznačná je zejména výrazná neoimpresionistická technika a živá barevnost evokující až barvotiskové vzezření. Výstava je vzácnou příležitostí k nahlédnutí do živého labyrintu odkazu tohoto pozapomenutého českého krajináře. Představuje Honsovo dílo jako odraz jeho životní a umělecké cesty, jeho nadějí a úspěchů stejně jako starostí a teskného závěru života v dobrovolné samotě.

Komentovaná prohlídka s kurátorkou 12. 4. v 17.00 hod.

 

HANA MIKULENKOVÁ – FLOW

do 5. 6. – 1. podlaží budovy 14

Krajina jako expresivní prožitek z barev a světla, vycházející s předem připraveného plánu, přesto i s ponechaným místem pro improvizaci a cit. Tak by se dala ve zkratce vystihnout tvorba Hany Mikulenkové. Nekonečnou inspiraci našla autorka v exotické přírodě indonéského Bali. V jejích dílech se snoubí romantika se symbolikou odkazující ke křehkosti a ženskosti, přičemž vše staví do kontrastu se silnou expresí. Její gestický malířský rukopis postavený na postupném vrstvení je zbaven přílišné popisnosti a blíží se abstrakci. Patrný je zde i vliv street artu. Na výstavě Mikulenková představuje především obrazy z posledního roku z cyklu pojmenovaného příznačně Flow. Abstrahovanou exotickou krajinu na těchto plátnech protínají proudy energie a světla. Hana Mikulenková (* 1985) prošla IV. Ateliérem malby Ivana Csudaie (2005–2011) na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. Během studia absolvovala stáže v Brazílii, Řecku a Portugalsku. V roce 2017–2018 navštěvovala Institut umění v Denpasaru na Bali. Žije a tvoří ve Vidči u Rožnova pod Radhoštěm.

Komentovaná prohlídka s autorkou 5. 4. v 17.00 hod.

 

PRO RODINY S DĚTMI

 

GALEŘIŠTĚ
každou středu a čtvrtek – 2. podlaží budovy 14, 10.00 – 11.00

Galeřiště je výtvarné hřiště pro děti (2–5 let) v doprovodu rodičů pod vedením lektorky. Prostor stvořený ke hraní a tvoření mezi uměleckými díly. Kontakt: jana.svobodova@galeriezlin.cz, +420 603 201 132

 

SOBOTNÍ DÍLNY V GALERII ANEB DIVADLEM K VÝTVARNÉMU UMĚNÍ

9. a 23. 4. – 2. podlaží budovy 14, 14.00–16.00

Trochu výtvarné umění, trochu divadlo, trochu tvorba. Přiveďte děti na sobotní divadelně-výtvarné dílny. Kontakt: petr.nydrle@galeriezlin.cz, +420 777 612 938

Pohádkový svět 9. 4., 14.00–16.00

Čas ve světě pohádek P. Nikla. Pro mladší děti 5–9 let

Fantazie 23. 4., 14.00–16.00

Čas ve světě neomezených možností představ a fantazií inspirovaný P. Niklem. Pro starší děti 9–12 let.

 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

 

LITERÁRNÍ JARO

BENJAMIN KURAS: ZLÍN Z DUŠE NEVYPRCHÁ

5. 4. – Knihovna Jižní Svahy, v 17.00 hod

Říká zlínský rodák, spisovatel Benjamin Kuras, jenž sice ve Zlíně strávil jen svoje první tři roky, ale ducha Zlína a baťovské rodiny si nese celý život jako měřítko tvořivosti, pracovitosti a svobody vyrovnávané odpovědností. Ty mu pomohly se ve svých oborech (rozhlas, divadlo, žurnalistika) prosadit i v londýnské emigraci, kde od roku 1968 řadu let pracoval v české redakci BBC a napsal přes tucet anglických her inscenovaných v 5 zemích. Od roku 1990 přiživuje českou žurnalistiku a publicisitiku tématy často kontroverzními, ale vždy okořeněnými humorem. Vydal přes 40 knih a více než 3000 článků archivovaných na Neviditelném psu.

Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč.

 

JAROSLAV KOVANDA: LEGENDA O SVEDRUPOVI + ZLÍNSKÝ DEKAMERON

20. 4. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, v 17.00 hod

"Někteří o mně tvrdili, že jsem básník s bítnickými kořeny na Slovácku, ale já se spíš cítím jako Zlíňák a plebejec. A čím jsem starší, tím víc Letná - Baťa - Zlín jako by ze mne vyplouvaly na povrch. V básních, prózách, a protože jsem i výtvarník, tak i v obrazech." Nositele Ceny města Zlína, malíře, básníka, prozaika a sochaře - Jaroslava Kovandu uvede Pavel Petr, hudebně doprovodí harmonikář Šíma.

Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč.

 

MAREK JAN VILÍMEK: MNE PROTO POLITUJ, ŽE STÁLE JEŠTĚ VÁHÁM NA SAMÉ HRANICI SVÉ TOUHY NESMÍRNÉ

27. 4. – střešní terasa budovy 14, v 17.00 hod

Jako by v samém středu života tkvěl jistý rozpor. Čím více se k němu blížíme, stává se ryzejší - až k nepřežití. Důsledkem bouří je velký klid. Ano i ne. Básník a člen Řádu menších bratří, františkánů, Jan Vilímek bude číst z dosud vydaných sbírek i novější tvorby. Pořadem provede Milan Ohnisko a Pavel Petr za doprovodu Kubíkovy kapely. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční ve 2. podlaží budovy 15, v kavárně.

Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč.

 

ZLÍNSKÝ LITERÁRNÍ ŘETĚZ

29. 4. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, v 17.00 hod

Ukázky z děl zlínských autorů představí Marie Vojtěchová Vančurová, Gustav Řezníček, Nikola Hauerlandová, Jan Kaňka, Zuzana Fišerová a další. Houslové duo: koncertní mistr Filharmonie Bohuslava Martinů Pavel Mikeka a Alena Strojilová.

Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč.

 

AKCE

ROBOŽROUTI

6. 4. – 3. podlaží budovy 15, klubovna, v 15.00 hod

Zábava, setkání a poučení s ozoboty, první společné kroky k základům programování a robotiky.

Vstup zdarma.

 

KLUB MILOVNÍKŮ KNIH

6. 4. – 2. podlaží budovy 15, sál B, v 17.00 hod

Setkání příznivců knih a povídání si o nich se v dubnu uskuteční na téma Dívka s pomeranči a Jostein Gaarder. Na setkání je třeba se předem přihlásit na mailu sukupova@kfbz.cz.

Vstup zdarma.

 

KINEDOK: PRIPYAT PIANO

13. 4. – 2. podlaží budovy 15, sál A, v 17.00 hod

V oblasti zamořené radioaktivitou po tragédii v Černobylu zůstaly po původních majitelích opuštěné byty i mnohdy nenaplněné vyhlídky na budoucnost. Své prchavé touhy do nekonečna uchovávají hlasy a zvuky rozpadlých pripjaťských pian v této dlouho zapovězené zóně. Snímek Elišky Cílkové z roku 2020.

Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč.

 

ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM PRO DOBU INFORMAČNÍ – JAK SE VYZNAT V MEDIÁLNÍM CHAOSU?

19. 4. – 2. podlaží budovy 15, sál B, 17.00–18.30

Beseda v rámci cyklu "Důvěřuj, ale prověřuj" věnovaného mediální gramotnosti s Jaroslavem Valůchem, vedoucím projektů mediálního vzdělávání ve zpravodajské organizaci Transitions.

Vstup zdarma.

 

KNIHOŽROUTI

20. 4. – 3. podlaží budovy 15, klubovna, v 15.00 hod

Klub pro čtenáře od 8 do 15 let, kteří mají rádi knížky.

Vstup zdarma

 

SETKÁNÍ S KURTEM GEBAUEREM

21. 4. – setkání u sochy před budovou 14, v 16.00 hod; beseda: 2. podlaží budovy 15, kavárna, v 17.00 hod

Od konce roku 2021 obohacuje prostor města Zlína Housenka raného kapitalismu v blízkosti vstupu do 14. budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Autorem je sochař, malíř, fotograf a vysokoškolský pedagog prof. Kurt Gebauer. Seznamte se s dílem a jeho tvůrcem ve čtvrtek 21. dubna, kdy proběhne nejprve v 16.00 setkání u sochy s autorem Kurtem Gebauerem a následovně od 17.00 přednáška o jeho tvorbě v krajské knihovně v 15. budově.

Vstup zdarma.

 

VÝSTAVY

VNÍMÁM SVĚT JINAK, PŘESTO V NĚM ŽIJU S VÁMI

7. - 30. 4. – 2. podlaží budovy 15, foyer

Výstava studentů ateliéru Reklamní fotografie FMK UTB o JINAKOSTECH každého z nás. Studenti dostali za úkol vytvořit na kinofilm černobílé velkoformátové portréty zachycující osobnost člověka, přičemž jim nebylo prozrazeno, zda model má autismus či nikoliv. Viditelné odlišnosti, nenajdete. Neexistují. Pořádáno ve spolupráci s neziskovou organizací Za Sklem o.s.

Vernisáž výstavy 6. 4. v 17.00 hod

 

OBVODNÍ KNIHOVNY

 

VELIKONOČNÍ DÍLNA

4. 4. – Jižní Svahy, 13.00–17.00

Vstupné 20 Kč.

 

DOPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI

12. 4. – Jižní Svahy, 9.30–10.30

Vstup zdarma.

 

MALENOVICE

 

ZAHRADA

1. 4. – 30. 5. – Jižní Svahy, 13.00–17.00

Výstava keramiky ZUŠ Malenovice.

 

 

14|15 BAŤŮV INSTITUT a další externí akce

 

VÝSTAVY A AKCE

POCTA TOMÁŠI BAŤOVI

3. 4. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, v 18. 00 hod

Melodie Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Benjamina Brittena zahraje komorní soubor Concertino s uměleckým vedoucím Miroslavem Křivánkem. Koncert se uskuteční v den výročí narození Tomáše Bati. Charitativní akci s názvem Pocta Tomáši Baťovi pořádá spolek Srdce na pravém místě, z.s. ve spolupráci s příspěvkovou organizací 14|15 Baťův institut.

Vstupné dobrovolné.

 

EXPEDIČNÍ KAMERA

7. 4. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, v 18. 00 hod

Expediční kamera je filmový festival, který již od roku 2009 přináší nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí produkce. Dvanáctý ročník nabídne expedici k nejvyšším vodopádům světa, nahlédne pod pokličku hendikepovaných bikerů, zavzpomíná na poslední květnový den roku 1970, kdy se kvůli zemětřesení odtrhla značná část severní části šestitisícovky Huascarán Norte a v podobě laviny ledu a kamení pohřbila v základním táboře všechny členy české Expedice Peru 1970, a mnoho dalšího

 

POZNÁVEJME BAŤOVSKOU ARCHITEKTURU MĚSTA ZLÍNA

26. 4. – před budovou 14, v 17.00 hod

Komentovaná prohlídka autobusem s kurátorem Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně seznámí účastníky s baťovskou architekturou, významnými osobnostmi a budovami města Zlína. Doba prohlídky cca 120 min. Vstupenky je třeba zakoupit předem na recepci budovy 14 nebo na www.14-15.cz.

Vstupné 249 Kč.

 

ZLÍN UPROSTŘED SVĚTA

28. 4. – platforma 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, ve 20.00 hod.

V rámci oslav 700 let města Zlína připravil 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace ve spolupráci s Fakultou aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně videomappingovou projekci ZLÍN UPROSTŘED SVĚTA. Jak název videomappingu napovídá, studenti pod vedením Ing. Tomáše Sysaly, Ph. D., představí své práce tematicky zaměřené na město Zlín. Akce je realizována s finanční podporou Statutárního města Zlína.

Více informací na www.14-15.cz

 

 

sobotni-divadelne-vytvarne-dilny-s-petrem-nydrlem-foto-dalibor-novotny-archiv-kgvu.jpg
pohled-do-vystavy--hana-mikulenkova-flow-archiv-kgvuz.jpg
pohled-do-vystavy-f--goya-caprichos---rozmary--foto-dalibor-novotny-archiv-kgvu.jpg
pohled-do-vystavy-jan-honsa-foto-dalibor-novotny-kgvu.jpg
videomapping-archiv-14l15-batuv-institut.jpg
literarni-jaro-2022-kfbz-1200-628.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap