Program na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT - Program I.

MŠMT ČR pod Č.j.: 16635/2006-24 vyhlásilo pro rok 2007 „Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2007.“ Součástí těchto programů je i Program I. Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi (projekty místního a regionálního charakteru), které administrují krajské úřady jednotlivých krajů. Cílem Programu I. je podpora škol a školských zařízení, které jsou samy realizátory preventivních aktivit, které slouží k eliminaci a minimalizaci sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží.

Ve Zlínském kraji administruje tento program podpory odbor školství, mládeže a sportu. Projekty předkládané v rámci programu musí být v souladu s prioritami specifické primární prevence, které jsou součástí „ Výzvy k předkládání žádosti“ a „Informace pro žadatele“. Žádosti o finanční dotaci na projekty v oblasti prevence sociálně patologických jevů mohou realizátoři podávat na standardizovaném formuláři „Žádost o finanční dotaci na projekty v oblasti prevence sociálně patologických jevů“ do 31. 1. 2007

aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap