Program Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

  8.12.2022

PROGRAM  PROSINEC 2022

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

 

EXPOZICE

 

PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost 

stálá expozice – 3. podlaží budovy 14

Moderní expozice mapuje tři zajímavá zlínská témata: historii firmy Baťa od jejího vzniku do roku 1948, filmové ateliéry Zlín a jejich tvůrce a také příběhy cestovatelů Hanzelky, Zikmunda a dalších.

 

FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf

stálá expozice – 5. podlaží budovy 14

Malá expozice naučnou i hravou formou představuje rozsáhlou práci a etnografickou činnost významného zlínského rodáka F. Bartoše. V prosinci je zde umístěna vánoční výstavka.

 

VÝSTAVY

 

ZLÍN 700

do 12. 2. 2023

1. podlaží budovy 14

Výstava je věnována 700. výročí první písemné zmínky o Zlíně, kdy v roce 1322 královna Eliška Rejčka zakoupila Zlín. Návštěvník výstavy se seznámí s klíčovými momenty historie města a životem jeho obyvatel od 14. do 20. století, projde se zlínským trhem, nahlédne na archeologické nálezy, zažije baťovský Zlín. Představena bude množství unikátních předmětů a fotografií, pro děti je připravena řada interaktivních prvků.

 

STROM (NA KONCI) ŽIVOTA

do 9. 1. 2023

3. podlaží budovy 14

Výstava barevných fotografií s tematikou domácí paliativní péče, vzniklých ve spolupráci s hospicem Strom života, nabízí překvapivý vhled do poslání mobilní hospicové péče. Zároveň odpovídá na otázku, co je pro nevyléčitelně nemocné tím nejcennějším na konci životní cesty.

 

RADUJME SE, VESELME SE, NARODIL SE KRISTUS PÁN

do 8. 1. 2023

5. podlaží budovy 14

Panelová výstavka o naší předvánoční a vánoční tradici doplněná o ukázky slaměných ozdob z tvorby Františka Zusky, držitele titulu Nositel tradic lidových řemesel.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM   

 

BAŤOVSKÉ VÁNOCE | VYRÁBĚNÍ VÁNOČNÍCH OZDOB

10. 12. | 10-12 a 14-16

1. NP budovy 14

Přijďte se do výstavy ZLÍN 700 naladit na vánoční čas a vyrobit si vlastní kolekci vánočních ozdob na stromeček. Inspirujeme se vánočními ozdobami z 30. a 40. let 20. století a dozvíme se, jak se tehdy ve Zlíně slavily Vánoce. Dílna pro děti od 5 let i dospělé, rezervace není nutná. Více informací:573 032 3X (19, 20, 21) anebo edukace@muzeum-zlin.cz.

Vstupné: 59 Kč základní, 39 Kč snížené

 

JÓGA

do 19. 12. | vždy v pondělí v 16.30  

3. NP budovy 14

Cvičení vycházející z klasické hathajógy pro začátečníky i pokročilé vždy v pondělí v prostorách muzea pod vedením instruktorky M. Dvořákové.

vstupné: 60 Kč za lekci

 

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY

 

Bližší informace podá Pavla Hradilová na tel. 608 741 563.

ADVENTNÍ ČAS JE TADY | 4.12.

Den vánočních zvyků a ukázky tradičních řemesel ve skanzenu v Mařaticích.

Odjezd z autobusového nádraží Zlín v 9.45, nástupiště 21.

 

NOVÝ VÝJIMEČNÝ BETLÉM ÚSTECKO-ORLICKÝ | 6. 12. v 17 hodin

5. podlaží budovy 14

Přednáška PhDr. Aleny Prudké s promítáním

 

LIDOVÝ BETLÉM BERNARDA KUČERY | 12. 12. v 16 hodin

Městská galerie Otrokovice - Beseda s etnografkou PhDr. Alenou Prudkou o tvůrci tohoto betléma. 

 

KAVÁRNIČKA | 20. 12. v 16.00

5. podlaží budovy 14

 

 

Muzeum luhačovického Zálesí                           

 

DUŠAN SAMO JURKOVIČ ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ

do 8. 10. 2023

Nové poznatky a pohledy na tvorbu architekta Dušana Jurkoviče. Výstavu připravilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci se Spolkom architektov Slovenska a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě.

 

VÁNOCE S DUŠANEM JURKOVIČEM

8. 12. 2022 | 14.00 – 17.00

Vánoční edukační program s dílnou k výstavě „Dušan Samo Jurkovič známý a neznámý“ představí dětem Vánoce a tradice na Slovensku, kde architekt vyrůstal a trávil dětství. V doprovodné dílně si vyrobíme dárkový balicí papír s motivy inspirovanými Jurkovičovou tvorbou.

Vstupné: 30,- Kč

 

 

 

 

 

HRAD MALENOVICE    

je v tomto měsíci uzavřen.

kontakt: 577 103 379, hrad.malenovice@muzeum-zlin.cz

 

VÁNOČNÍ JARMARK

3. 12. | 10.00 – 16.00

Velké i malé dárky pro velké i malé.

Vstup volný.

 

více o programech na www.muzeum-zlin.cz nebo facebooku www.facebook.com/muzeumzlin

 

změna programu vyhrazena

 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.

Vavrečkova 7040, 760 01  Zlín

info@muzeum-zlin.cz

tel.: 573 032 326, 734 769 971

Dokumenty ke stažení

.pdf program_12_2022_s_obr 508,38 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky