Program k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019

Radou Zlínského kraje dne 15. 4. 2019, usnesením č. 0273/R10/19 byl schválen dokument „Program k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“ (viz Příloha č. 1).

V souvislosti s výše schváleným dokumentem Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“ prostřednictvím webové aplikace KISSoS, a to v termínu od 18. 5. 2019 do 23. 5. 2019 včetně (webová aplikace KISSoS pro zpracování Žádostí je zpřístupněna od 17. 4. 2019). Žádosti podané mimo stanovený termín nebudou akceptovány.

Ostatní dokumenty související s tímto Programem jsou Přílohami č. 2 až 4.

dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1 - Program k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK k zajištění priorit SSL na území ZK pro rok 2019 554,63 kB
.pdf Příloha č. 2 - Program pro poskytování fin.podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2019 1345,3 kB
.pdf Příloha č. 3 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL v ZK 1435,71 kB
.pdf Příloha č. 4 - Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy v roce 2019 198,67 kB
aktualizováno: 7.8.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap