Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002816

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:

4 – Efektivní veřejná správa

Investiční priorita:

4.1 - Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Období realizace:

1/2017 – 12/2018

Celkový rozpočet:

6 359 143,50 Kč

Stručný obsah:

Projektem dojde k zavedení a rozvoji moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje a obcí Zlínského kraje prostřednictvím realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je profesionalizace veřejné správy prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností 237 zaměstnanců Zlínského kraje do konce roku 2018 (171 zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje a 66 zaměstnanců obcí Zlínského kraje).

Specifickými cíli projektu jsou:

  • zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje a zaměstnanců obcí Zlínského kraje prostřednictvím realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů,
  • zavádění a rozvoj moderních metod rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.

Cílové skupiny:

  • Zaměstnanci Zlínského kraje a obcí Zlínského kraje

Aktivity projektu:

  1. Vzdělávání pro zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje a zaměstnance obcí Zlínského kraje.
  2. Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Zlínského kraje.

Kontaktní osoby:

Mgr. Tereza Změlíková - projektová manažerka, tel: 577 043 832, e-mail: tereza.zmelikova@kr-zlinsky.cz

Ing. Zuzana Říhová – finanční manažer, tel: 577 043 886, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz

Mgr. Marta Linhartová – odborný garant projektu  - tel.: +420 577 043 281, e-mail: marta.linhartova@kr-zlinsky.cz 

 

dokumenty ke stažení

.pdf ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA_ZAVÁDĚNÍ A ROZVOJ MODERNÍCH METOD ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA KUZK 473,78 kB
aktualizováno: 27.2.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap