Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002816

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:

4 – Efektivní veřejná správa

Investiční priorita:

4.1 - Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Období realizace:

1/2017 – 12/2018

Celkový rozpočet:

6 359 143,50 Kč

Stručný obsah:

Projektem dojde k zavedení a rozvoji moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje a obcí Zlínského kraje prostřednictvím realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je profesionalizace veřejné správy prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností 237 zaměstnanců Zlínského kraje do konce roku 2018 (171 zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje a 66 zaměstnanců obcí Zlínského kraje).

Specifickými cíli projektu jsou:

  • zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje a zaměstnanců obcí Zlínského kraje prostřednictvím realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů,
  • zavádění a rozvoj moderních metod rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.

Cílové skupiny:

  • Zaměstnanci Zlínského kraje a obcí Zlínského kraje

Aktivity projektu:

  1. Vzdělávání pro zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje a zaměstnance obcí Zlínského kraje.
  2. Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Zlínského kraje.

Kontaktní osoby:

Mgr. Tereza Změlíková - projektová manažerka, tel: 577 043 832, e-mail: tereza.zmelikova@kr-zlinsky.cz

Ing. Zuzana Říhová – finanční manažer, tel: 577 043 886, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz

Mgr. Marta Linhartová – odborný garant projektu  - tel.: +420 577 043 281, e-mail: marta.linhartova@kr-zlinsky.cz 

 

dokumenty ke stažení

.pdf ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA_ZAVÁDĚNÍ A ROZVOJ MODERNÍCH METOD ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA KUZK 473,78 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap