Problémy rodiny mají být řešeny v rodině, zaznělo na semináři

  30.9.2015
Problémy rodiny mají být řešeny v rodině, zaznělo na semináři

ZLÍN – Principy, které musí obsahovat konkrétní aktivity v směřující k ochraně ohrožených dětí, byly výstupem projektu, jenž byl dnes prezentován na semináři s názvem „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“. Ten uspořádal Zlínský kraj v prostorách Technologického inovačního centra ve Zlíně.

Cílem projektu, který probíhá od letošního ledna do dubna příštího roku, je vytvoření komplexního plánu transformace pobytové péče o děti na systém účinné a víceoborové sítě ambulantních a terénních preventivních podpůrných služeb. To by mělo přispět k předcházení umisťování dětí do institucionální péče. Součástí projektu je zpracování analýz zařízení, regionu a potřeb rodin ve Zlínském kraji se zaměřením na podstatné snížení pobytových kapacit pro děti v ústavech zřizovaných Zlínským krajem a využití zbývající pobytové kapacity primárně pro služby, které dítěti umožní setrvat s rodiči nebo jinými blízkými osobami. Na základě těchto analýz bude nejméně u třech zařízení zřizovaných krajem zpracován transformační plán a bude v nich snížena kapacita lůžek o polovinu.

„Tématika ohrožených děti je velmi společensky citlivá a je tedy citlivá i ke změnám a k tomu, jak tyto změny veřejnost přijímá. Proto si myslím, že je zapotřebí se na každou změnu velmi dobře připravit. Moc mě těší, že Zlínský kraj je výjimečný tím, jak intenzivně, dlouhodobě a zodpovědně se této problematice věnuje. O tom svědčí i toto dnešní setkání a celý projekt, který Zlínský kraj realizuje,“ uvedla Taťána Valentová Nersesjan, radní Zlínského kraje pro sociální oblast.

Dnešní seminář byl určen zástupcům dětských domovů či zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zástupcům obcí s rozšířenou působností, kde fungují pracovníci sociálně právní ochrany dětí, a poskytovatelům sociálních služeb z oblasti péče o rodiny. Promluvili na něm jak zástupci společnosti Sociofactor s.r.o., kteří zpracovali výše uvedené analýzy a seznámili tak přítomné s metodami své práce a výstupy jednotlivých etap analýz, tak zástupci Zlínského kraje. Ti představili koncepční teze Zlínského kraje, kritéria výběru zařízení, která projdou transformací, a transformační plán. Informovali také o dalších plánovaných aktivitách projektu, kam bude patřit například doplnění a rozšíření služeb pro ohrožené rodiny, navázání spolupráce s ostatními kraji (téměř polovina dětí v zařízeních pochází z jiných krajů) nebo zahraniční stáž v nizozemském Groningenu zaměřená na principy práce s ohroženými dětmi v Nizozemí a porovnání těchto metod s českým systémem.    

Seminář se uskutečnil v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, který je financován z EHP a Norských fondů 2009 – 2014 a z prostředků Zlínského kraje.

Zpracoval: Jan Vandík 

30. 9. 2015

Další informace:

Renata Škrobálková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz

 

Fotografie č. 2 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 3 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 4 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 5 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 6 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 7 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 8 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 9 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 10 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 11 (foto: Ludvík Valouch)

Dokumenty ke stažení

.zip Fotografie ke stažení 16719,94 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.