Pro Zlínský i Olomoucký kraj jsou důležité dálnice, zaznělo na společném jednání v Olomouci

  12.4.2017
Pro Zlínský i Olomoucký kraj jsou důležité dálnice, zaznělo na společném jednání v Olomouci

OLOMOUC - Odborného dopravního setkání v Olomouci, se dne 10. dubna 2017 zúčastnili poslanci, senátoři, vrcholní představitelé Zlínského a Olomouckého kraje, představitelé Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy železniční dopravní cesty, členové Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, zástupci měst a obcí regionu a také zástupci hospodářské sféry.

„Zkušenosti z posledních let ukazují, že je potřeba razantně posílit legislativní opatření v oblasti povolování staveb tak, aby byl stát schopen prosadit svůj strategický zájem a mohl významně pokročit ve výstavbě své páteřní dopravní infrastruktury," řekl náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, který má na starosti dopravu. Cílem je především dokončení dálnice D1 zahájením stavby 136 Říkovice – Přerov, zahájení realizace rychlostní silnice D49 spojující střední a východní Moravu se sousedními regiony Slovenska, přípravu rychlostní silnice D55 od Olomouce po Přerov a úsek Otrokovice - Staré Město – Rohatec - Břeclav, alternativní propojení ČR v západovýchodním směru Mohelnice – Hradec Králové rychlostní silnicí D35 a spojení se severem Olomouckého kraje silnicí I/44. Urychlit modernizaci železniční tratě Hranice na Moravě – Vsetín - Horní Lideč – Střelná a přípravu modernizace železniční tratě Přerov – Brno a Otrokovice-Vizovice.

Náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček vyjádřil přesvědčení, že se společným úsilím podaří vyřešit zásadní nedostatky stavební legislativy a přispět tím ke zrychlenému čerpání prostředků z evropských zdrojů v období 2014 - 2020 včetně prostředků z programu CEF. Účastníci setkání naopak ocenili výrazné posílení ročního financování formou ročních plánů SFDI a podpořili vizi stabilního a dlouhodobého finančního rámce sloužícího rozvoji dopravní infrastruktury v ČR. Ocenili také urychlení procesů EIA (posuzování vlivu staveb na životní prostředí) přípravy devíti prioritních staveb v ČR a poukázali na nezbytnost aplikovat stejný přístup i u ostatních důležitých projektů dotčených novelou EIA, tak, aby nedošlo k ohrožení realizace všech významných staveb v regionu v tomto programovém období a současně bylo odvráceno vznikající riziko nevyčerpání prostředků EU.

„Našim cílem bylo především zhodnotit dosavadní vývoj v problematice nedostatečně rozvinuté dopravní infrastruktury na střední a východní Moravě a hledat řešení vedoucí k urychlení přípravy nejdůležitějších projektů," zdůraznil Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, které již tradičně pořádá toto odborné jarní setkání.

Zpracováno s využitím tiskové zprávy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

12. 4. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

zdroj foto: moravskeforum.cz
zdroj foto: moravskeforum.cz
zdroj foto: moravskeforum.cz
ds-04757.jpg
ds-04765.jpg
zdroj foto: moravskeforum.cz
zdroj foto: moravskeforum.cz
zdroj foto: moravskeforum.cz
zdroj foto: moravskeforum.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.