Pro obce je v programu obnovy venkova připraveno o 12 milionů více než loni

  13.12.2017
Pro obce je v programu obnovy venkova připraveno o 12 milionů více než loni

ZLÍNSKÝ KRAJ – Program na podporu obnovy venkova pro rok 2018 schválila Rada Zlínského kraje. Z programu bude podpořena obnova a údržba obecního majetku a také zpracování územních plánů obcí. Kraj má v programu připraveno celkem 40 milionů korun. Je to o 12 milionů více než v letošním rozpočtu.

Program je rozdělen do dvou dotačních titulů. První z nich je určen pro projekty na obnovu obecního majetku, konkrétně na komplexní úpravu veřejných prostranství, rekonstrukci, modernizaci a výstavbu místních komunikací nebo rekonstrukci či výstavbu objektů sloužících ke kulturním i sportovním účelům. Druhý dotační titul je zacílen na projekty na zpracování územních plánů.

„O dotaci budou moci žádat obce Zlínského kraje do 2 000 obyvatel. Podporu budeme směřovat zejména na aktivity, které nejsou podporovatelné v rámci kohezní politiky 2014+, přičemž však jejich realizace je prioritou obce, případně bariérou jejího rozvoje nebo velkou zátěží pro obecní rozpočet," informoval radní Zlínského kraje Jan Pijáček, který má ve své gesci oblast řízení dotačních programů.

V případě prvního dotačního titulu bude možno dosáhnout na dotaci v rozmezí od 50 tisíc do 1 milionu korun, u druhého dotačního titulu to bude od 50 tisíc do 250 tisíc korun.

Program již schválila krajská rada. Zveřejněn (společně s formulářem žádosti) bude 20. prosince 2018 na úřední desce a na webu Zlínského kraje v sekci Dotace / Rozvojové programy. Příjem a registrace žádostí o podporu bude probíhat od 22. ledna do 22. února příštího roku. O přidělení podpory rozhodnou orgány Zlínského kraje do konce dubna.

Zpracoval: Jan Vandík

13. 12. 2016

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.