PŘÍSPĚVKY NA MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ Z ROZPOČTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 2021

Od 1. 9. 2020 jsou formuláře pro žádosti na vybrané myslivecké činnosti (titul G.) a vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (titul K.) převedeny do elektronického prostředí tzv. modulu pro žadatele. Modul umožňuje odeslání žádosti příslušnému podacímu místu a následně i vytištění formuláře pro doručení v písemné podobě s přílohami.

Před podáním žádosti je nutno provést registraci v modulu. Návod pro registraci zde: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-vybrane-myslivecke/modul-pro-zadatele-o-vybrane-financni.html

Modul zde: http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui

Návod pro vyplnění žádosti : http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-vybrane-myslivecke/

POZOR!

- dotační období pro podání žádostí a tedy i splnění (nákup) příspěvků je 1. 9. 2020 - 31. 8. 2021

- nejzašší termín pro podání žádosti je 31. 8. 2021

- za celé období je možno podat jen 1 žádost (různé příspěvky v rámci jedné žádosti), doporučuji tedy   

  počkat na výsledek odlovu černé zvěře a žádost podat nejdříve po 31. 3. 2021, případně po založení  

  políčka, instalaci betonové nory atd…..).

- v modulu je možné udělat pokusné žádosti, pokud nebudou odeslány na podací místo, nikdo kromě

  podatele je neuvidí

- na jedno přihlášení je možno podat žádosti za různé honitby, je tedy možné požádat někoho,   

  aby  elektronickou žádost podal. Je možno použít na stejné přihlášení jako na lesnické dotace

- po elektronickém vyplnění je nutno žádost z modulu vytisknout a v papírové formě poslat na podací   

  místo

 

Podací místo:  Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Termín pro podání žádostí: do 31. 8. 2021

dokumenty ke stažení

.pdf Žádost o příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb 398,32 kB
.doc Potvrzení SVS o převzetí markantů kormoránů 43 kB
.doc Prohlášení k podpoře de minimis 53,5 kB
.pdf Žádost o příspěvek poskytovaný vlastníkům psů a dravců 249 kB
.pdf Prirucka___Myslivost_2021 1259,55 kB
.doc Agrotechnická dokumentace_vzor 767 kB
.doc Cestne_prohlaseni_uzivatel_honitby 28,5 kB
.doc Koncepce podpory zajíce polního, plán opatření a způsob vypouštění 38 kB
.xls Výpočet příspěvku na veterinární a antiparazitické přípravky 34,5 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí, středa 8:00 - 17:00
všechna pracoviště vč. podatelny

  • úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
podatelna krajského úřadu
(ostatní pracoviště pouze po objednání)
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap